Bạn đang xem chủ đề: 'NGHIÊN CỨU KHOA HỌC'

Apr 12

V/v hết thời gian thực hiện đề tài NCKH SV

    Phòng Quản lý Khoa học thông báo, các đề tài NCKH SV dưới đây đã hết thời gian thực hiện đề tài, đề nghị SV liên hệ gấp P. Quản lý khoa học để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu đề tài. Stt Tên đề tài  Chủ nhiệm  Giảng viên HD 1 […]

Sep 11

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại phòng E3.1.

Jul 04

Luật và chính sách môi trường L2

Mar 22

Luật và chính sách môi trường (30%)

Mar 22

Luật và chính sách môi trường L1 (70%)

Mar 22

Vật liệu trong công nghệ thực phẩm L2 (70%)

Mar 20

Quản lý chất thải rắn đô thị L2 (70%)

Mar 07

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng L2

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (30%)

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (70%)

Older Entries »