Bạn đang xem chủ đề: 'Nghiên cứu khoa học'

Apr 05

LƯU Ý: Danh sách phân đợt học GDQP phòng Đào tạo đã gửi vào email của từng sinh viên, đề nghị sinh viên truy cập email sinh viên do nhà trường cấp để xem danh sách và đợt học cụ thể. Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu Giáo dục Quốc phòng – An ninh, […]

Apr 02

Danh sách bài báo khoa học đã công bố

  STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Số quyển Năm xuất bản 1  Detection,diagnosis and distinguish porcine reproductive and respiratory syndrome – PRRS using nested RT – PCR Nguyễn Ngọc Hải, Lê Thị Kim Phượng Khoa học Nông lâm nghiệp 4 2009  2 Nghiên cứu hiệu quả xử lý COD của nước […]

Apr 02

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên

    STT    Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu Ghi chú 1.    Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống chuối ( Musa Spp) Già Hương Mai Trường Giang 2012-2013 QĐ số 329/QĐ-ĐHBD (28/8/2012) 2.        Chế biến bánh biscuit làm từ hạt mít Lê Anh Thảo 2012-2013 […]

Apr 02

Danh sách đề tài NCKH Giảng viên

  Stt     Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu Cấp quản lý (cơ sở, tỉnh, Bộ) Ghi chú 1.        Phục hồi, bảo quản và phát triển nguồn giống Lan (orchid) trong môi trường nuôi cấy in vitro của Phòng Thí nghiệm Nuôi cấy mô Nguyễn Thị Mai Anh 2011-2012 Trường […]

Jan 14

Giáo dục thể chất 1 (70%) – Nhóm thầy Vinh

Jan 14

Giáo dục thể chất 1 (30%) – Nhóm thầy Vinh

   

Jan 14

Giáo dục thể chất 1 (30%) – Nhóm thầy Lưu

Jan 14

Giáo dục thể chất 1 (70%) – Nhóm thầy Lưu

 

Sep 21

Pháp luật đại cương L1 (70%)

Sep 21

Pháp luật đại cương L1 (30%)