Bạn đang xem chủ đề: 'Bài báo khoa học'

Apr 02

Danh sách bài báo khoa học đã công bố

  STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Số quyển Năm xuất bản 1  Detection,diagnosis and distinguish porcine reproductive and respiratory syndrome – PRRS using nested RT – PCR Nguyễn Ngọc Hải, Lê Thị Kim Phượng Khoa học Nông lâm nghiệp 4 2009  2 Nghiên cứu hiệu quả xử lý COD của nước […]