Bạn đang xem chủ đề: 'Lĩnh vực nghiên cứu'

Oct 13

V/v tổ chức cuộc thi Sáng chế năm 2018

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống ngày nay". SV có thể tham khảo thông tin chi tiết cuộc thi tại đây.