Bạn đang xem chủ đề: 'Đề tài NCKH GV – SV'

Apr 02

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên

    STT    Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu Ghi chú 1.    Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống chuối ( Musa Spp) Già Hương Mai Trường Giang 2012-2013 QĐ số 329/QĐ-ĐHBD (28/8/2012) 2.        Chế biến bánh biscuit làm từ hạt mít Lê Anh Thảo 2012-2013 […]

Apr 02

Danh sách đề tài NCKH Giảng viên

  Stt     Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu Cấp quản lý (cơ sở, tỉnh, Bộ) Ghi chú 1.        Phục hồi, bảo quản và phát triển nguồn giống Lan (orchid) trong môi trường nuôi cấy in vitro của Phòng Thí nghiệm Nuôi cấy mô Nguyễn Thị Mai Anh 2011-2012 Trường […]