Bạn đang xem chủ đề: 'Đề tài khoa học'

Apr 12

V/v hết thời gian thực hiện đề tài NCKH SV

    Phòng Quản lý Khoa học thông báo, các đề tài NCKH SV dưới đây đã hết thời gian thực hiện đề tài, đề nghị SV liên hệ gấp P. Quản lý khoa học để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu đề tài. Stt Tên đề tài  Chủ nhiệm  Giảng viên HD 1 […]