Bạn đang xem chủ đề: 'Quy chế – quy định'

Jan 08

Danh sách GV đã từng hướng dẫn LVTN, TLTN

SV có thể tham khảo danh sách các giảng viên đã từng tham gia hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp tại đây.

Dec 14

QĐ đào tạo các học phần ngoại ngữ không chuyên cho SV K20 trở về sau

Dec 04

Quy định v/v áp dụng BHYT trong SV

Oct 26

Thông báo v/v tổ chức thực hiện CTĐT Anh văn cơ bản Khóa 19, 20

May 18

Quy định mức học phí, lệ phí, năm học 2017-2018

May 18

Quy định đào tạo các học phần GDQP – AN cho K20 trở về sau

Apr 13

QĐ giờ tự học tại Thư viện cho SV hệ tín chỉ

Mar 28

Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng

Feb 23

Quy chế khen thưởng, kỷ luật SV (hệ tín chỉ)

     

Feb 13

V/v ban hành Quy định tổ chức thi cuối học phần (không thi lần 2)

QUY ĐỊNH V/V TỔ CHỨC THI CUÔI HỌC PHẦN ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Thời gian áp dung: kể từ học kỳ II, năm học 2016 – 2017. Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy tại trương ĐhBD (cơ sở chính và phân hiệu Cà Mau). […]

Older Entries »