Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Sep 24

Phiếu báo nghỉ – CNCB thực phẩm

Lớp 17SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến thực phẩm vào ngày thứ 2 (25/9) và thứ 5 (28/9). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Sep 21

Đổi phòng học – CNCB TP

Lớp 17SH01+TN học bù môn CNCB TP vào chiều thứ 6 (22/09) tại phòng AI.2

Sep 20

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và TPCN chiều thứ 4 (20/9) tại phòng AI.2.

Sep 18

V/v nghỉ học ngày 23 và 24/09/2017

Sep 18

Báo phòng học bù

18SH01: CNSH nhập môn: Sáng thứ 4, 20/09, B05 18SH01: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu: Chiều thứ 5, 21/09, BIII.11 17SH01: Công nghệ chế biến TP: Chiều thứ 6, 22/09, BII.8

Sep 14

Báo lịch học – Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 18SH01+TN học Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng/chiều thứ 3 (26/9) Sáng/chiều thứ 4 (27/9) Sáng/chiều thứ 5 (28/9) Sáng/chiều thứ 7 (30/9) Sáng/chiều chủ nhật (01/10) Sáng/chiều thứ 2 (02/10) Sáng 1 nhóm, Chiều 1 nhóm. PTN Sinh (khu C). SV đi học đúng giờ, mang theo áo bluose.

Sep 14

Báo tăng tiết tuần lễ 18-24/9

Lớp 18SH01+ TN tăng tiết như sau: Sáng thứ 4, 20/09: CNSH nhập môn. Chiều thứ 5, 21/09: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu. Phòng học Khoa sẽ thông báo sau. Ghi chú: Môn Công nghệ enzyme và protein (sáng thứ 4) và Sinh lý thực vật (sáng thứ 5) nghỉ.

Sep 14

Báo phòng học tăng tiết – CNSH nhập môn

Lớp 18SH01+TN học tăng tiết môn CNSH nhập môn vào sáng thứ 6, 15/09, phòng B06.

Sep 13

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01 + TN học Dinh dưỡng và TPCN, chiều thứ 4, phòng C02.

Sep 11

Phiếu báo nghỉ

17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9. 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9. 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9. 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.

Older Entries »