Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Apr 20

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 5, 26/4, phòng B06.

Apr 20

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 3, 24/4, phòng BIII.14.

Apr 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 21/4, tại phòng AI.4.

Apr 13

Đổi lịch học Đánh giá cảm quan TP

Lớp 18SH01+TN lưu ý: Sáng thứ 7 (14/4): được nghỉ tiết. Sáng thứ 7 (21/4): học bù tại phòng BIII.12

Apr 12

Báo lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN lưu ý: Sáng thứ 6: 13/4: nghỉ Chiều thứ 7: 14/4: học phòng BII.5

Apr 11

Đổi lịch học – Kinh tế môi trường

Lớp 17SH02+TN học môn Kinh tế môi trường theo lịch sau: Sáng thứ 3: phòng B06 Sáng thứ 5: phòng B04 Thời gian: 07/5 – 27/5/2018.

Apr 11

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm sáng thứ 6, 13/04, tại phòng BIII.10.

Apr 04

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 05/4/2018.

Apr 04

Thay đổi lịch học môn Thực tập hóa học đại cương B1

Môn Thực tập hóa học đại cương B1 sẽ được dời lịch học sang chiều thứ 2 hằng tuần, 09/4 – 21/5/2018, tại PTN Hóa (cơ sở HHT)

Apr 04

V/v tạm dời lịch học một số môn học

Hiện tại, do phải thay đổi giảng viên phụ trách nên các môn học sau sẽ tạm thời hủy lịch học đã thông báo trên hệ thống, SV theo dõi lịch học mới sẽ được cập nhật trên trang web Khoa trong thời gian tới: Kinh tế môi trường CNCB rượu, bia, nước giải khát […]

Older Entries »