Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Jul 03

Toán cao cấp B1 (30%)

Jul 02

Lịch học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều thứ 3, 02/7 Chiều thứ 5, 04/07 PTN Thực phẩm

Jun 27

Lịch học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm vào sáng thứ 5, 27/6/2019 tại PTN Thực phẩm.

Jun 18

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều chủ nhật, 23/6 Chiều thứ 3, 25/6 Sáng thứ 5, 27/6 Chiều thứ 6, 28/6 Chiều chủ nhật, 30/6

Jun 18

Lịch học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 5, 20/6 Chiều thứ 6, 21/6 Chiều thứ 5, 27/6 Phòng: PTN Thực phẩm

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành sinh hóa vào sáng thứ 4 (19/6) và sáng thứ 6 (21/6), học bù vào sáng chiều thứ 7 (22/6) tại PTN TP.

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01 + TN được nghỉ môn Thực hành công nghệ enzyme protein vào buổi chiều thứ 3, 18/6/2019. Ghi chú: chiều chủ nhật 23/6 học bình thường.

Jun 12

Báo lịch học bù CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả vào sáng chiều thứ 6, 14/6, tại phòng B06.

Jun 05

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 7 Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 22/6 PTN Vi sinh (khu C)

Jun 05

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều thứ 3 và chiều chủ nhật hằng tuần Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 30/6 PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám)

Older Entries »