Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Mar 15

Báo nghỉ đột xuất môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 15/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 13

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 – 21/4/2019.

Mar 13

Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Mar 13

Phiếu báo nghỉ: Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 4, 13/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 11

Thay đổi phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN đổi phòng học môn Sinh lý thực vật vào chiều thứ 7 hằng tuần sang phòng BIII.12, bắt đầu từ ngày 16/3/2019.

Mar 11

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh hóa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09 Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) và BIII.12 (chiều) Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng thứ 5, 25/4, […]

Mar 08

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học môn Sinh hóa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) – C01 (chiều). Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09. Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) – BIII.12 (chiều) Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) – C02 (chiều) Sáng thứ 5, 25/4; 25/4, phòng […]

Mar 06

Thay đổi lịch học môn Thực hành hóa học TP

Lớp 19SH01 + TN học Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ 06/5 – 17/06/2019, tại PTN TP.

Mar 01

Báo nghỉ môn Đánh giá cảm quan TP

Hiện tại do có thay đổi GV phụ trách môn Đánh giá cảm quan TP nên lịch học vào chiều thứ 3 hằng tuần, từ 18/3- 28/4/2019 bị hủy. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Mar 01

Báo đổi lịch môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 3 hằng tuần, từ tuần lễ 11/3 – 19/5/2019. Phòng E03A. Đề nghị SV cập nhật lịch học.

Older Entries »