Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Sep 17

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản ngày 19/9/2018. Ghi chú: Học bù vào chiều thứ 6, 05/10/2018, phòng học sẽ thông báo sau.

Sep 12

Lịch học môn Thực hành kỹ thuật di truyền (có điều chỉnh)

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng + Chiều các ngày: thứ 3 (23/10), thứ 4 (24/10), thứ 5 (25/10). Sáng: bắt đầu lúc 7h30, Chiều bắt đầu lúc 13h30. Địa điểm: PTN Sinh. GV: TS. Stanislau Rizevsky (Đại học Quốc gia Belarus) Lưu ý: SV đi học […]

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (30%)

Aug 23

Thời khóa biểu các lớp (có cập nhật), HK 1, 2018-2019

18SH01: 19SH01:   20SH01:   21SH01:

Jul 26

Lịch học Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, 31/7/2018 Sáng chiều thứ 4, 01/8/2018 Sáng chiều thứ 2, 05/8/2018 PTN Thực phẩm. Phần nguyên liệu lớp cần chuẩn bị: Buổi 1: Đường cát (2Kg), Xoài cát Chu (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 5Kg), Dứa […]

Jul 02

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 4, 04/7 Chiều thứ 5, 05/7 Chiều thứ 7, 07/7 Chiều thứ 2, 09/7 Chiều thứ 3, 10/7 Chiều thứ 7, 14/7 Phòng học: PTN Vi sinh (khu C)

Jun 22

Lịch học buổi cuối – Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao

Buổi cuối môn Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao vào sáng thứ 7, 23/6/2018, tại PTN TP.

Jun 20

Lịch tăng tiết – Thực hành CNSH tế bào thực vật

Lớp 19SH01+TN học tăng tiết môn Thực hành CNSH tế bào thực vật vào sáng thứ 5, 21/6/2018, tại PTN Sinh.

Jun 14

Thay đổi lịch học 2 buổi cuối – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực tập hóa học đại cương B2 vào Chiều thứ 2 (18/6) và Chiều thứ 4 (20/6) tại PTN Hóa (HHT).

May 24

Báo lịch học bù

Lớp 18SH01 + TN học bù: Quá trình, thiết bị, công nghệ: Sáng thứ 7, 26/5, B06 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm: Chiều thứ 7, 26/5, PTN TP. (Lưu ý: chiều thứ 6, 25/5 vẫn học bình thường)

Older Entries »