Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Sep 23

Cập nhật lịch học K22

Lớp 22SH01 lưu ý: thời khóa biểu HK 1, 2019-2020 có thay đổi, cụ thể như sau: Các môn: Tế bào học, Di truyền học, CNSH nhập môn, Hóa đại cương B1, Thực hành hóa đại cương B1 sẽ không triển khai học ở HK 1 này. Thay bằng các môn học sau: 1. Sinh […]

Sep 18

Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 6, 7 (26, 27, 28/9/2019) Phòng: PTN Thực phẩm GV: TS. Stanislau Ryzerski (Đại học Quốc gia Belarus) và ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh. Ghi chú: các môn bị trùng lịch này sẽ […]

Sep 13

Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh Thời gian: chiều thứ 7, bắt đầu từ 28/9 đến 02/11/2019. Phòng máy 2

Sep 13

Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05. Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9 vẫn học môn này theo lịch đã báo.

Sep 10

Báo đổi phòng học môn Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN sẽ học môn Dinh dưỡng và TPCN vào sáng thứ 4 hằng tuần, từ 11/9 đến 25/9/2019 tại phòng C04.

Sep 05

Thay đổi lịch học môn Sinh học phân tử

SV lưu ý, môn Sinh học phân tử sẽ thay đổi lịch học như sau: Chiều thứ 5, 12/9 – 26/9/2019 Sáng thứ 6, 13/9 – 27/9/2019 Phòng E05 5 tiết/buổi

Jul 03

Toán cao cấp B1 (30%)

Jul 02

Lịch học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều thứ 3, 02/7 Chiều thứ 5, 04/07 PTN Thực phẩm

Jun 27

Lịch học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm vào sáng thứ 5, 27/6/2019 tại PTN Thực phẩm.

Jun 18

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều chủ nhật, 23/6 Chiều thứ 3, 25/6 Sáng thứ 5, 27/6 Chiều thứ 6, 28/6 Chiều chủ nhật, 30/6

Older Entries »