Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Dec 14

Lịch học phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 học bù môn phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 7 ngày 15/12/2018 tại phòng C03

Dec 14

Lịch học Phụ gia và bao bì TP

Lớp 18SH01 + TN học Phụ gia và bao bì TP vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 (13/12 và 15/12) tại phòng B05. Các buổi còn lại sẽ thông báo sau.

Dec 01

Báo lịch học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu

Lớp 19SH01 + TN học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 06/12/2018 Phòng C02 Ghi chú: GV mời giảng: TS. Nguyễn Thị Như Mai

Dec 01

Báo lịch học môn “Hóa học thực phẩm”

Lớp 19SH01 + TN học Hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2, phòng B06 , 03/12 và 10/12 Chiều thứ 2, phòng B05, 03/12 và 10/12 Sáng thứ 3, phòng C02, 04/12 và 11/12

Nov 26

Báo phòng học “Di truyền học”

Lớp 21SH01 + Trả nợ chuyển lịch học môn Di truyền học từ sáng chủ nhật qua chiều thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ 26/11/2018, tại phòng C02.

Nov 14

Lịch học Di truyền học

Lớp 21SH01+TN học môn Di truyền học theo lịch sau: Sáng thứ 6 và sáng chủ nhật hằng tuần, từ ngày 16/11/2018. Phòng BII.5 GV: TS. Lê Thị Trúc Linh

Nov 08

Lịch học hóa phân tích

Lớp 20SH01+TN học Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần, 09/11 –  14/12/2018. Phòng: C09.

Oct 29

Hủy lịch học các môn Thực hành

Lịch học các môn học sau sẽ tạm thời bị hủy, SV theo dõi lịch học mới sẽ được thông báo sau. 1. Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm (xưởng sản xuất). 2. Thực hành CNCB thịt, thủy sản. 3. Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và TPCN

Lịch mới: Sáng chiều thứ 2 các ngày 12 – 19 – 26/11/2018, tại PTN TP.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lịch mới: Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018, Phòng máy 1.

« Newer Entries - Older Entries »