Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Nov 10

Phòng học bù – Vi sinh học đại cương

Vi sinh học đại cương, thứ 7 (11/11), Sáng: B06, Chiều (2 tiết): B05

Nov 09

Phiếu báo nghỉ – Phụ gia và bao bì TP

Lớp 17SH01+TN được nghỉ tiết môn Phụ gia và bao bì TP ngày 16/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 08

Phòng học tăng tiết – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN học tăng tiết môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7 (11/11) tại phòng B06. Ghi chú: chiều thứ 5 (09/11) vẫn học bình thường theo lịch đã thông báo.

Nov 08

Phiếu báo nghỉ – Luật và chính sách môi trường

Lớp 17SH02 + TN được nghỉ tiết môn Luật và chính sách môi trường vào ngày 09/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia. * Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017. * Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.

Nov 06

Phiếu báo nghỉ

Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 06/11 CNCB thịt, thủy sản, 08/11 Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 09/11

Nov 06

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN học các buổi còn lại môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 9/11 5 Chiều B06 16/11 5 Chiều B06 18/11 7 Sáng B06 18/11 7 Chiều B06

Nov 01

Báo phòng học

Lớp 18SH01 + TN học buổi cuối môn CNSH tế bào động vật ở phòng BIII.10, sáng thứ 7, 04/11/2017.

Oct 31

Báo phòng học bù

20SH01: Tế bào học, Chiều thứ 4, 01/11, phòng C02 17SH01: Dinh dưỡng và TPCN, Chiều thứ 4, 08/11, phòng AI.4

Oct 31

Phiếu báo nghỉ

Lớp 17SH01 + TN được nghỉ tiết môn Dinh dưỡng và TPCN ngày 01/11, học bù vào chiều thứ 4 (08/11). Phòng học sẽ thông báo sau.

« Newer Entries - Older Entries »