Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

May 02

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 2 hằng tuần, từ ngày 06/5 đến 10/6/2019, PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám).

May 02

Phiếu báo nghỉ môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu, chiều thứ 5, 02/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 26

Phiếu báo nghỉ – môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn CN enzyme và protein vào buổi chiều thứ 6, 26/4/2019.

Apr 19

Báo phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Sinh lý thực vật ngày 20 và 27/4/2019 sẽ học tại phòng BII.5

Apr 18

Lịch học môn CNCB sữa và sản phẩm sữa

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, từ 08/5 đến 22/5/2019 Phòng C01. GV: ThS. Nguyễn Lê Ánh Minh.

Apr 18

Báo lịch học các buổi còn lại môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN lưu ý, lịch học môn Vi sinh thực phẩm các buổi còn lại như sau: Chiều thứ 3, 23/4: C09 Chiều thứ 3, 30/4: nghỉ lễ Chiều thứ 4, 08/5: C04 Chiều thứ 4, 15/5: C04 Chiều thứ 4, 22/5: C04 Chiều thứ 4, 29/5: C04

Apr 18

Đổi lịch học buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01 + TN lưu ý: buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu sẽ học vào sáng thứ 5, 25/4/2019, tại phòng C03.

Apr 18

Báo đổi lịch học môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học môn CN enzyme và protein 4 buổi còn lại vào buổi chiều thứ 6, từ 22/4 đến 19/5/2019, tại phòng C02.

Apr 16

Báo phòng học môn Sinh tin học

Lớp 20SH01+TN học môn Sinh tin học vào sáng thứ 5, 18/4/2019, phòng AII.3.

Apr 16

Báo nghỉ Thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành vi sinh vào chiều thứ 4, 17/4. Môn này sẽ bắt đầu vào sáng thứ 2, 22/4/2019, phòng thí nghiệm Vi sinh (khu C). SV mang theo áo blouse để học thực hành.

« Newer Entries - Older Entries »