Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Nov 21

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme và protein

Lớp 18SH01 + TN (nhóm 2) được nghỉ tiết vào buổi chiều thứ 3, 21/11/2017. Học bù vào chiều thứ 7, 25/11/2017.

Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 18SH01 CNSH tế bào thực vật 20/11 2 S AI.1 tăng tiết 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 20/11 2 S A.4 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11 5 C BIII.10 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11 6 C BIII.11 học bù 19SH01 Vi […]

Nov 17

Phiếu báo nghỉ

18SH01: Vi sinh học đại cương, Thứ 7, 18/11, sáng chiều. 17SH01: Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 20/11 – 11/12, sáng thứ 2. Lịch học sẽ cập nhật sau. 17SH01: Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 23/11 – 14/12, chiều thứ 5. Lịch học sẽ cập nhật sau.

Nov 16

Báo phòng học – 17SH01

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP, chiều thứ 3, 21/11, phòng B05.

Nov 16

Đổi lịch học – 17SH02

Luật và chính sách môi trường, 16/11, chuyển từ buổi sáng sang buổi chiều, phòng BII.8 Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chuyển từ chiều thứ 5 sang sáng thứ 6, 17/11, PTN MT Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường,17/11: nghỉ.

Nov 15

Lịch học “Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP”

Chiều thứ 3, 21/11, phòng học thông báo sau. Sáng thứ 3, 28/11, Nhà máy Ajinomoto Sáng thứ 5, 07/12, CTy An Phát Sáng thứ 6, 15/12, Nhà máy bia Heineken Việt Nam Sáng thứ 2, 18/12, Nhà máy Yakult Việt Nam 1 buổi cuối học tại PTN TP.

Nov 15

Phiếu báo nghỉ – 17SH01

CNCB thịt, thủy sản, chiều thứ 4, 15/11 Thực hành CNCB thịt, thủy sản, chiều thứ 5, 16/11

Nov 14

Lịch tăng tiết – đổi lịch học – 17SH01

An toàn TP và các chính sách, luật, 15/11 – 06/12, sáng thứ 4, B06, (tăng tiết). CNCB thịt, thủy sản, 15/11 – 06/12, chiều thứ 4, BIII10 (đổi lịch và phòng học).

Nov 11

Báo phòng học bù – thay đổi phòng học

LỚP MÔN TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH02 Độc chất học MT 13/11 13/11 2 S AI4 học bù 17SH02 Luật và chính sách MT 14/11 14/11 3 S BII8 học bù 17SH02 Xử lý nước cấp 17/11 08/12 6 C B05 đổi phòng 18SH01 CNSH tế bào TV 15/11 06/12 […]

Nov 10

Phòng học bù – Vi sinh học đại cương

Vi sinh học đại cương, thứ 7 (11/11), Sáng: B06, Chiều (2 tiết): B05

« Newer Entries - Older Entries »