Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

May 23

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp18SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 23/5/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 22

Báo đổi phòng học – Hóa phân tích

Do nhà trường có nhu cầu sử dụng một số phòng học nên Lớp 19SH01+TN sẽ học môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4,23/5/2018 tại phòng BIII.12.

May 22

Báo phòng học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào chiều thứ 4, 23/5/2018, tại phòng BIII.12.

May 18

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Lớp 19SH01+TN học bù môn Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 3, 22/5, phòng AI.3. Sáng thứ 4, 23/5, phòng E03A.

May 18

Báo phòng học bù – môn Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.

May 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.

May 16

Nhắc lại lịch học môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Môn Thực hành CNSH tế bào thực vật có lịch học được thay đổi như sau: Nhóm 1: 19SH01+TN: Sáng thứ 2 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Nhóm 2: 20SH01: Sáng thứ 4 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Địa điểm: PTN Sinh (khu C). SV nếu không tham dự lớp theo lịch trên […]

May 15

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4 (16/5) và sáng thứ 6 (18/5) tại phòng BIII.10.

May 10

Thông báo đổi lịch học – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN đổi lịch học Thực tập hóa học đại cương B2 sang chiều chủ nhật hằng tuần, 07/5 – 17/6/2018, PTN Hóa (Hoàng Hoa Thám).

May 10

Báo lịch học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Sáng chủ nhật: 13/5: AII.2 Chiều chủ nhật: 13/5: AII.2

« Newer Entries - Older Entries »