Bạn đang xem chủ đề: 'Thông báo'

Sep 18

V/v dời lịch thi ngày 23/09/2017

Sep 18

V/v nghỉ học ngày 23 và 24/09/2017

Sep 12

V/v nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp, đợt 5, năm 2017.

Đề nghị tất cả những SV đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp chuẩn bị các bước sau để được xét cấp bằng trong đợt 5, năm 2017: Bước 1. Tiến hành thủ tục cắt bỏ môn học đã trả nợ: SV đọc hướng dẫn chi tiết tại đây. Bước 2. Nộp Hồ sơ xét […]

Sep 11

Lịch thi L2, GDQP-AN, HK 1, 2016-2017

SV download danh sách thi tại đây.

Sep 06

Lịch thi lần 2 môn GDQP-AN 1,2,3 HK1 2016-2017

SV download danh sách tại đây.

Aug 29

Danh sách điểm thư viện HK 3, 2016-2017

Phòng Đào tạo thông báo danh sách điểm Thư viện học kỳ 3 năm học 2016-2017. Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký môn học học kỳ 3 cập nhật. Lưu ý: File đính kèm có 3 sheet, vui lòng xem đầy đủ 3 sheet. Tải file tại đây.

Aug 27

V/v nhận LVTN về chỉnh sửa

Những SV đã qua kỳ bảo vệ LVTN ngày 24 và 25/08/2017, đề nghị đến gặp thư ký hội đồng để nhận LVTN và góp ý của GVPB cùng Hội Đồng về chỉnh sửa, thời gian: từ ngày 29/08 đến 16h30 ngày 01/09/2017. Các LVTN phải được chỉnh sửa theo đúng ý kiến yêu cầu […]

Aug 27

Danh sách môn trả nợ ghép và thời gian đóng lệ phí trả nợ ghép, HK1, 2017-2018

SV hệ niên chế cần học trả nợ download danh sách môn học ghép tại đây.

Aug 27

V/v cung cấp địa chỉ email cá nhân cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

SV đọc hướng dẫn chi tiết tại đây.

Aug 23

DANH SÁCH SV BÁO CÁO TRONG CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LVTN K16

LƯU Ý: Ngày thứ 5 (24/8): HĐ 1 phòng B05, HĐ 2 phòng B06 Ngày thứ 6 (25/8): HĐ 3 phòng B05, HĐ 4 phòng B06 SV có mặt tại phòng hội đồng lúc 6h50, trang phục đúng quy định đã thông báo Mỗi SV chuẩn bị 3 quyển tóm tắt LVTN để gửi HĐ. […]

Older Entries »