Bạn đang xem chủ đề: 'THÔNG BÁO'

Jul 17

V/v tham dự Hội chợ triễn lãm “Giống và nông nghiệp công nghệ cao”

SV có nhu cầu tham dự, đề nghị liên hệ văn phòng Khoa (gặp C. Giao) để đăng ký. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 31/07/2018. NỘI DUNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM: Với mục tiêu tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực […]

Jul 15

V/v nộp Luận văn tốt nghiệp, Khóa 18 và các khóa trước

Khoa CNSH thông báo: Sinh viên Khóa 18 và các khóa trước đủ điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiến hành nộp Luận văn theo quy định sau: – Nộp 2 quyển LVTN bìa mềm, bố cục trình bày đúng quy định (tham khảo Quy định cách thức trình bày LVTN tại đây) và có chữ […]

Jul 15

V/v đăng ký môn học bổ sung, HK 1, năm học 2019-2020

Đề nghị SV các khóa truy cập cổng thông tin SV để xem lại danh sách môn học đã đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu cần). Lưu ý: Thời gian đăng ký bổ sung: từ ngày 15 đến ngày 17/07/2019. Đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin SV. Sau khoảng thời gian […]

Jul 09

V/v kiểm tra tích lũy giờ thư viện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí môn học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 kiểm tra tích lũy giờ thư viện, cụ thể như sau: 1. Thời gian kiểm tra và phản hồi đến 16 giờ 00 phút ngày 15/7/2019. 2. Hình thức […]

Jul 01

V/v đăng ký môn học “Di truyền học, CNSH nhập môn, Tế bào học” ở HK 1, 2019-2020

SV các khóa trước lưu ý: Các trường hợp có nhu cầu học các môn: Di truyền học, CNSH nhập môn, Tế bào học ở HK1, 2019-2020, đề nghị liên hệ Trợ lý giáo vụ để được đăng ký tay (do các môn này sẽ được học ghép với K22 và không đăng ký trực […]

Jun 27

V/v nộp Tiểu luận tốt nghiệp đợt 1, năm 2018-2019

SV Khóa 18 và các Khóa trước đủ điều kiện làm Tiểu luận trong đợt 1, năm học 2018-2019, đề nghị nộp 1 cuốn TLTN theo quy định sau: Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h30 thứ 3, ngày 02/07/2018 (trừ sáng ngày 02/7 do Khoa có lịch họp). Địa điểm: văn phòng 1 (C. Giao). […]

Jun 21

V/v triển khai khung thời gian biểu giảng dạy và học tập từ HK 1, 2019-2020

Jun 20

Cập nhật lịch học Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành đánh giá cảm quan theo lịch sau: Chiều thứ 5, 20/6 Chiều thứ 6, 21/6 Chiều thứ 2, 24/6 Phòng học: PTN Thực phẩm

Jun 14

Danh sách môn học HK 1 – 2019-2020

SV tham khảo danh sách môn học dự kiến triển khai trong HK 1, năm học 2019 – 2020 (SV click phải vào ảnh, chọn xem ảnh để xem TKB rõ hơn) DANH SÁCH MÔN CƠ SỞ NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH: Lớp 19SH01: Lớp 20SH01: Lớp 21SH01: Lớp 22SH01: DANH SÁCH MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Jun 13

V/v thu học phí HK I, năm học 2019-2020

Older Entries »