Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi'

Jan 16

Lịch thi từ 21/1/19 đến 27/1/19

 

Jan 07

lịch thi từ 14/1/2019 đến 20/1/2019

Jan 06

lịch thi từ ngày 7/1/2019 đến 13/11/2019

Dec 21

Thông báo dời lịch thi ngày 31/12/2018

Dec 04

Lịch thi từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

Nov 28

Lịch thi từ 3/12/2018 đến 9/12/2018

Nov 06

Lịch thi chính thức từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

Oct 26

Lịch thi dự kiến các môn chuyên ngành học kỳ I năm 2018 – 2019

Oct 26

Lịch thi dự kiến các môn đại cương học kỳ I năm 2018 – 2019

Jul 30

Lịch thi dự kiến HK 3, 2017-2018

Older Entries »