Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi'

Jan 25

Thay đổi lịch thi dự kiến Lần 2, HK 1, 2016-2017

Lịch thi dự kiến lần 2, HK 1, năm học 2016-2017 có thay đổi một số môn so với lịch đã thông báo trước đây. Đề nghị SV cập nhật lịch thi mới này.

Jan 09

Lịch thi dự kiến L2 (các môn do Khoa quản lý)

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn Đại cương, HK1, 2016-2017

 

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn HK1, 2016-2017

Oct 26

Lịch thi dự kiến L2 các môn HK 3, 2015-2016

Sep 06

Lịch thi dự kiến Lần 2, HK 3, 2015-2016

SV download lịch thi dự kiến lần 2, HK 3, 2015-2016 tại đây.

Aug 25

Lịch thi dự kiến L1 các môn trả nợ theo nhu cầu HK3, 2015-2016

Jul 12

Lịch thi dự kiến L1, HK 3, 2015-2016

Jul 05

Lịch thi dự kiến Lần 2, HKII, 2015-2016

SV download lịch thi lần 2, Học kỳ II, năm học 2015-2016 tại đây.

Jun 10

Lịch thi dự kiến L2 – CNSH tế bào động vật

« Newer Entries - Older Entries »