Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi'

Oct 20

Lịch thi dự kiến (trả nợ theo nhu cầu), HK 3, 2016 – 2017

Oct 16

V/v cập nhật lịch thi Tin học đại cương

Phòng Đào tạo thông báo: Đề nghị sinh viên cập nhật lịch thi môn Tin học đại cương trên trang web daotao.bdu.edu.vn để biết thời gian thi được cập nhật.

Oct 10

Lịch thi dự kiến, HK 1, 2017 – 2018 (đã chỉnh sửa)

SV theo dõi lịch thi và có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Oct 06

Lịch thi dự kiến HK 1, 2017 – 2018

Dưới đây là lịch thi dự kiến các môn học trong HK I, 2017 – 2018. Nếu SV bị trùng lịch, đề nghị liên hệ Trợ lý giáo vụ Khoa (C. Giao – 0984.530.342) trước ngày 09/10/2017 để được hỗ trợ. Sau thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp xin […]

Sep 11

Lịch thi L2, GDQP-AN, HK 1, 2016-2017

SV download danh sách thi tại đây.

Sep 06

Lịch thi lần 2 môn GDQP-AN 1,2,3 HK1 2016-2017

SV download danh sách tại đây.

Aug 07

Lịch thi mới – Môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Aug 07

Dời lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK 3, 2016 – 2017

Lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK3, 2016-2017 được dời lại vào lúc 17h30, thứ 3 (08/08/2017). Phòng thi sẽ thông báo sau.

Jul 26

Lịch thi dự kiến “Kỹ thuật di truyền cơ bản”

Môn "Kỹ thuật di truyền cơ bản", HK3, 2016-2017, được tổ chức thi vào lúc 7h30, ngày 07/8/2017.

Apr 24

Lịch thi dự kiến HK 3 – Trả nợ online (trả nợ theo nhu cầu)

« Newer Entries - Older Entries »