Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi'

Apr 24

Lịch thi dự kiến HK 3 – Trả nợ online (trả nợ theo nhu cầu)

Apr 03

Lịch thi dự kiến các môn đại cương HK 2, 2016-2017

SV xem lịch thi dự kiến các môn đại cương, HK 2, 2016-2017, tại đây.

Apr 03

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016-2017

SV xem lịch thi dự kiến các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, HK 2, 2016-2017, tại đây.

Mar 23

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017

SV download lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017 tại đây. Lưu ý: mọi yêu cầu thay đổi lịch thi chỉ được xem xét giải quyết khi có lý do chính đáng và phải báo về khoa (C. Giao) trước ngày 24/03/2017.

Feb 17

Lịch thi dự kiến L2 (HK3 – 2015-2016)

Jan 09

Lịch thi dự kiến L2 (các môn do Khoa quản lý)

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn Đại cương, HK1, 2016-2017

 

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn HK1, 2016-2017

Oct 26

Lịch thi dự kiến L2 các môn HK 3, 2015-2016

Sep 06

Lịch thi dự kiến Lần 2, HK 3, 2015-2016

SV download lịch thi dự kiến lần 2, HK 3, 2015-2016 tại đây.

« Newer Entries - Older Entries »