Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Dec 10

Kế hoạch tổ chức thi ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018

Oct 31

Lịch thi chính thức từ ngày 5/11/2018 đến 11/11/2018

Oct 22

Lịch thi chính thức (từ ngày 22/10 – 04/11/2018)

Oct 22

Lịch thi chính thức (bổ sung 28/10/2018)

Oct 13

Lịch thi chính thức (từ 22/10 – 28/10/2019)

Oct 08

Lịch thi chính thức (từ ngày 15/10 – 21/10/2018)

Oct 01

Lịch thi chính thức (từ ngày 08/10 – 14/10/2018)

Sep 25

Lịch thi chính thức (từ ngày 01/10 – 07/10/2018)

Sep 25

Lịch thi điều chỉnh chính thức (ngày 30/09/2018)

Sep 18

Lịch thi chính thức (từ ngày 24/09 – 30/09/2018)

Older Entries »