Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Jun 17

Lịch thi chính thức (từ ngày 24/06 – 30/06/2019)

 

Jun 13

Lịch thi bổ sung (20/6)

Jun 12

Lịch thi chính thức (từ ngày 17/06 – 23/06/2019)

Jun 04

Lịch thi chính thức (từ ngày 27/05 – 09/06/2019)

May 31

Lịch thi chính thức (từ ngày 10/6 – 16/6/2019)

             

May 31

Lịch thi Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 20SH01 + TN thi Thực hành kỹ thuật di truyền vào lúc 13h00 ngày thứ 6, 31/5/2019, tại PTN Sinh.

May 15

Lịch thi chính thức (từ ngày 20/05 – 26/05/2019)

May 07

Lịch thi chính thức (từ ngày 13/05 – 19/05/2019)

     

Apr 12

Kế hoạch nộp tiểu luận ngày 25 và 26/4/2019

Apr 11

Lịch thi chính thức (từ 22/4 đến 12/5/2019)

   

Older Entries »