Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Sep 22

Lịch thi chính thức (từ ngày 02/10 – 08/10/2017)

Sep 18

Lịch thi chính thức (từ ngày 25/09 – 01/10/2017)

Sep 18

V/v dời lịch thi ngày 23/09/2017

Sep 11

Lịch thi chính thức (từ ngày 18/09 – 24/09/2017)

Sep 06

Lịch thi chính thức (từ ngày 11/09 – 17/09/2017)

 

Aug 29

Lịch thi chính thức (từ ngày 04/09 – 10/09/2017)

Aug 27

Lịch thi chính thức (từ ngày 28/08 – 03/09/2017)

Aug 16

Lịch thi chính thức (từ ngày 21/08 – 27/08/2017)

 

Jul 31

Lịch thi chính thức (từ ngày 07/08 – 13/08/2017)

Jul 28

Lịch thi chính thức (Thi tốt nghiệp , đợt 2, 2017)

An toàn thực phẩm: 7h00, ngày 01/08/2017 (thứ 3), phòng  AII.1 Công nghệ chế biến thực phẩm: 7h00, ngày 02/08/2017 (thứ 4), phòng AII2.

Older Entries »