Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

May 20

Lịch thi chính thức bổ sung (từ ngày 25/5 – 03/06/2018)

May 16

Lịch thi chính thức (bổ sung)

May 12

Lịch thi chính thức (từ 21/05 – 27/05/2018)

May 12

Lịch thi Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN thi Thực hành sinh lý thực vật vào buổi sáng thứ 2, 14/5/2018 và thứ 4, 16/5/2018, tại PTN Sinh (khu C).

May 08

Lịch thi chính thức (từ ngày 14/05 – 20/05/2018)

Apr 26

Lịch thi chính thức (từ ngày 02/05 – 13/05/2018)

Apr 06

Lịch thi chính thức (từ ngày 16/04 – 22/04/2018) – Có lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế

Mar 29

Lịch thi chính thức (từ ngày 09/04 – 15/04/2018)

Mar 23

Lịch thi chính thức (từ ngày 02/4 – 08/4/2018)

Mar 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 26/03 – 01/04/2018)

Older Entries »