Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Apr 26

Lịch thi chính thức (từ ngày 02/05 – 13/05/2018)

Apr 06

Lịch thi chính thức (từ ngày 16/04 – 22/04/2018) – Có lịch thi tốt nghiệp hệ niên chế

Mar 29

Lịch thi chính thức (từ ngày 09/04 – 15/04/2018)

Mar 23

Lịch thi chính thức (từ ngày 02/4 – 08/4/2018)

Mar 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 26/03 – 01/04/2018)

Mar 19

Lịch thi chính thức (bổ sung từ ngày 23/03 – 29/03/2018)

Mar 18

Cập nhật lại lịch thi chính thức (từ ngày 19/03 – 25/03/2018)

Mar 07

Lịch thi chính thức (từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2018)

Jan 27

Lịch thi bổ sung (ngày 01/02 và 03/02/2018)

Jan 23

Lịch thi chính thức ngày 30/01/2018 (bổ sung)

« Newer Entries - Older Entries »