Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Jul 10

Lịch thi chính thức (từ ngày 17/07 – 23/07/2017)

Jul 07

Lịch thi chính thức (bổ sung) (từ ngày 15/07 – 16/07/2017)

 

Jul 05

Lịch thi chính thức (từ ngày 10/07 – 16/07/2017)

Jun 27

Lịch thi chính thức (từ ngày 03/07 – 09/07/2017)

Jun 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 26/06 – 02/07/2017)

Jun 12

Lịch thi chính thức (từ ngày 19/06 – 25/06/2017)

Jun 07

Lịch thi chính thức (từ ngày 12/06 – 18/06/2017)

 

May 30

Thay đổi phòng thi và hình thức thi

  Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng thi và hình thức thi môn Toán đại số, Toán giải tích học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau: 1. Toán đại số Ngày thi: 04/06/2017 (07h00) Phòng cũ: B05 (Tổ 001) và BII.5 (Tổ 002) Phòng mới: PM1 (Tổ 001) và PM2 (Tổ 002) […]

May 30

Lịch thi chính thức (từ ngày 05/06 – 11/06/2017)

 

May 22

Lịch thi chính thức (từ ngày 29/05 – 04/06/2017)

 

« Newer Entries - Older Entries »