Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Sep 25

Lịch thi điều chỉnh chính thức (ngày 30/09/2018)

Sep 18

Lịch thi chính thức (từ ngày 24/09 – 30/09/2018)

Sep 07

Lịch thi chính thức (từ ngày 17/09 – 23/09/2018)

Sep 06

Lịch thi chính thức (từ ngày 27/8 – 02/09/2018)

Aug 20

Lịch thi chính thức (từ ngày 27/09 – 02/09/2018)

Aug 10

Lịch thi chính thức (từ ngày 20/08 – 26/08/2018)

Aug 08

Lịch thi chính thức (từ ngày 13/08 – 19/8/2018) – Có lịch thi tốt nghiệp đợt 2, niên chế

Jul 31

Lịch thi chính thức (từ ngày 06/08 – 12/08/2018)

Jul 25

Lịch thi chính thức (từ ngày 30/07 – 05/08/2018)

Jul 10

Lịch thi chính thức (từ ngày 16/07 – 22/07/2018)

 

« Newer Entries - Older Entries »