Bạn đang xem chủ đề: 'Lịch thi chính thức'

Apr 02

Lịch thi chính thức (từ ngày 08/04 – 21/04/2019)

 

Mar 26

Lịch thi chính thức (từ ngày 01/04 – 07/04/2019)

Mar 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 25/03 – 31/03/2019)

Mar 04

Lịch thi chính thức (từ ngày 11/03 – 24/03/2019)

Feb 25

Lịch thi chính thức bổ sung (10/03/2019)

Feb 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 25/02 – 10/03/2019)

Feb 13

Lịch thi chính thức (từ ngày 18/02 – 24/02/2019)

Dec 21

Lịch thi 2/1/2019 đến 6/1/2019

 

Dec 21

Thông báo dời lịch thi ngày 31/12/2018

Dec 10

Kế hoạch tổ chức thi ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018

« Newer Entries - Older Entries »