Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

May 19

Lịch học Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng thứ 2, 20/5 Sáng chiều thứ 3, 21/5 Sáng chiều thứ 4, 22/5 Phòng học: PTN Sinh

May 02

Phiếu báo nghỉ môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu, chiều thứ 5, 02/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 26

Phiếu báo nghỉ – môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn CN enzyme và protein vào buổi chiều thứ 6, 26/4/2019.

Apr 18

Đổi lịch học buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01 + TN lưu ý: buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu sẽ học vào sáng thứ 5, 25/4/2019, tại phòng C03.

Apr 18

Báo đổi lịch học môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học môn CN enzyme và protein 4 buổi còn lại vào buổi chiều thứ 6, từ 22/4 đến 19/5/2019, tại phòng C02.

Apr 16

Báo phòng học môn Sinh tin học

Lớp 20SH01+TN học môn Sinh tin học vào sáng thứ 5, 18/4/2019, phòng AII.3.

Nov 08

Lịch học hóa phân tích

Lớp 20SH01+TN học Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần, 09/11 –  14/12/2018. Phòng: C09.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lịch mới: Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018, Phòng máy 1.

Oct 15

V/v thay đổi lịch học môn Hóa phân tích

Do có thay đổi GV nên môn Hóa phân tích dự kiến sẽ được triển khai giảng dạy vào sáng thứ 6 hằng tuần, từ ngày 05/11 – 16/12/2018. Đề nghị những SV K20 và các khóa trước học trả nợ, nếu bị trùng lịch học thì báo lại Khoa gấp (báo C. Giao). Thời […]

Oct 05

Lịch Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018. Phòng máy 1.

Older Entries »