Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Dec 26

Lịch học buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học bù buổi cuối môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2, 30/12 Phòng học: C03.

Dec 23

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 20SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 2, 06/01 Sáng chiều thứ 5, 09/01 Phòng thí nghiệm thực phẩm Còn 3 buổi học còn lại sau khi nghỉ Tết âm lịch, Khoa sẽ xếp lịch học và thông báo sau.

Dec 23

Phòng học bù Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01+TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau: Sáng chiều thứ 4, 25/12, phòng E2.2 Sáng chiều thứ 6, 27/12, phòng E2.1

Dec 23

Phòng học bù Vi sinh thực phẩm (2 buổi cuối)

Lớp 20SH01+TN học bù Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 3, 24/12, phòng C01 Chiều thứ 5, 26/12, phòng C01

Dec 13

Thay đổi lịch học – lịch thi một số môn của K20

1. Lịch học môn Hóa học thực phẩm: Chiều thứ 4, 18/12 Chiều chủ nhật, 22/12 Sáng chiều chủ nhật, 29/12 Sáng chiều chủ nhật,  05/01 2. Lịch thi môn Hóa học thực phẩm: 07h00 ngày 11/01/2020 (thứ 7). 3. Lịch học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ: Sáng chiều thứ 4, 25/12 Sáng […]

Dec 12

Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

Chiều thứ 3, 17/12, phòng C03 Chiều thứ 5, 19/12, phòng C03

Dec 10

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

– Chiều thứ 4 (11/12): PTN Vi sinh – Chiều thứ 6 (13/12): PTN Vi sinh

Dec 10

Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

– Chiều thứ 3 (10/12): C03 – Chiều thứ 5 (12/12): B02

Dec 02

Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1 K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản 03/12 05/12 3 5 Chiều Chiều B06 B06 K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm 03/12 05/12 3 5 Sáng Sáng C03 C03 K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 […]

Nov 21

Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05 Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01

Older Entries »