Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Mar 14

Báo đổi phòng học – Sinh hóa

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN đổi phòng môn Sinh hóa vào chiều thứ 3 hằng tuần sang phòng E4.2 (bắt đầu từ ngày 20/3 – 03/4/2018).

Mar 14

Báo nghỉ – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn Vi sinh vật học đại cương vào buổi chiều thứ 5, 15/3/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 02

Báo nghỉ – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 được nghỉ tiết môn Vi sinh học đại cương vào buổi chiều thứ 5, 08/3/2018.

Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 18SH01 CNSH tế bào thực vật 20/11 2 S AI.1 tăng tiết 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 20/11 2 S A.4 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11 5 C BIII.10 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11 6 C BIII.11 học bù 19SH01 Vi […]