Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Nov 08

Lịch học hóa phân tích

Lớp 20SH01+TN học Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần, 09/11 –  14/12/2018. Phòng: C09.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lịch mới: Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018, Phòng máy 1.

Oct 15

V/v thay đổi lịch học môn Hóa phân tích

Do có thay đổi GV nên môn Hóa phân tích dự kiến sẽ được triển khai giảng dạy vào sáng thứ 6 hằng tuần, từ ngày 05/11 – 16/12/2018. Đề nghị những SV K20 và các khóa trước học trả nợ, nếu bị trùng lịch học thì báo lại Khoa gấp (báo C. Giao). Thời […]

Oct 05

Lịch Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018. Phòng máy 1.

Sep 25

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản và Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào sáng thứ 4, 26/09/2018 và môn Phương pháp thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 29/09/2018 . Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (30%)

Aug 23

Thời khóa biểu các lớp (có cập nhật), HK 1, 2018-2019

18SH01: 19SH01:   20SH01:   21SH01:

Jun 14

Thay đổi lịch học 2 buổi cuối – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực tập hóa học đại cương B2 vào Chiều thứ 2 (18/6) và Chiều thứ 4 (20/6) tại PTN Hóa (HHT).

May 18

Báo phòng học bù – môn Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.

May 16

Nhắc lại lịch học môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Môn Thực hành CNSH tế bào thực vật có lịch học được thay đổi như sau: Nhóm 1: 19SH01+TN: Sáng thứ 2 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Nhóm 2: 20SH01: Sáng thứ 4 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Địa điểm: PTN Sinh (khu C). SV nếu không tham dự lớp theo lịch trên […]

Older Entries »