Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Jul 03

Toán cao cấp B1 (30%)

Jul 02

Lịch học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều thứ 3, 02/7 Chiều thứ 5, 04/07 PTN Thực phẩm

Jun 18

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều chủ nhật, 23/6 Chiều thứ 3, 25/6 Sáng thứ 5, 27/6 Chiều thứ 6, 28/6 Chiều chủ nhật, 30/6

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01 + TN được nghỉ môn Thực hành công nghệ enzyme protein vào buổi chiều thứ 3, 18/6/2019. Ghi chú: chiều chủ nhật 23/6 học bình thường.

Jun 05

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme, protein

Lớp 20SH01+TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều thứ 3 và chiều chủ nhật hằng tuần Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 30/6 PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám)

May 22

Báo phòng học bù

Lớp Môn Thứ Ngày Phòng 19SH01 Vi sinh thực phẩm Chiều 4 29/5 C04 20SH01 Ktdt chuyên sâu Sáng 5 Chiều 5 30/5 B04 B04 19SH01 Đánh giá cảm quan Chiều 7 01/6 B05 19SH01 CNCB đường, bánh, kẹo Sáng 4 05/6 C04

May 19

Lịch học Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng thứ 2, 20/5 Sáng chiều thứ 3, 21/5 Sáng chiều thứ 4, 22/5 Phòng học: PTN Sinh

May 02

Phiếu báo nghỉ môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu, chiều thứ 5, 02/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 26

Phiếu báo nghỉ – môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01+TN được nghỉ tiết môn CN enzyme và protein vào buổi chiều thứ 6, 26/4/2019.

Apr 18

Đổi lịch học buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu

Lớp 20SH01 + TN lưu ý: buổi đầu tiên môn Kỹ thuật di truyền chuyên sâu sẽ học vào sáng thứ 5, 25/4/2019, tại phòng C03.

Older Entries »