Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Apr 18

Báo đổi lịch học môn Công nghệ enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học môn CN enzyme và protein 4 buổi còn lại vào buổi chiều thứ 6, từ 22/4 đến 19/5/2019, tại phòng C02.

Apr 16

Báo phòng học môn Sinh tin học

Lớp 20SH01+TN học môn Sinh tin học vào sáng thứ 5, 18/4/2019, phòng AII.3.

Nov 08

Lịch học hóa phân tích

Lớp 20SH01+TN học Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần, 09/11 –  14/12/2018. Phòng: C09.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lịch mới: Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018, Phòng máy 1.

Oct 15

V/v thay đổi lịch học môn Hóa phân tích

Do có thay đổi GV nên môn Hóa phân tích dự kiến sẽ được triển khai giảng dạy vào sáng thứ 6 hằng tuần, từ ngày 05/11 – 16/12/2018. Đề nghị những SV K20 và các khóa trước học trả nợ, nếu bị trùng lịch học thì báo lại Khoa gấp (báo C. Giao). Thời […]

Oct 05

Lịch Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018. Phòng máy 1.

Sep 25

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản và Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào sáng thứ 4, 26/09/2018 và môn Phương pháp thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 29/09/2018 . Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (30%)

Aug 23

Thời khóa biểu các lớp (có cập nhật), HK 1, 2018-2019

18SH01: 19SH01:   20SH01:   21SH01:

Jun 14

Thay đổi lịch học 2 buổi cuối – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực tập hóa học đại cương B2 vào Chiều thứ 2 (18/6) và Chiều thứ 4 (20/6) tại PTN Hóa (HHT).

« Newer Entries - Older Entries »