Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

May 10

Thông báo đổi lịch học – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN đổi lịch học Thực tập hóa học đại cương B2 sang chiều chủ nhật hằng tuần, 07/5 – 17/6/2018, PTN Hóa (Hoàng Hoa Thám).

May 06

Điều chỉnh lịch học – Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm

Do có sự nhầm lẫn, lịch học 2 môn Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm sẽ được điều chỉnh như sau: Sáng thứ 3: Vi sinh đại cương, 20SH01, BIII.12 Chiều thứ 3: Vi sinh thực phẩm, 18SH01, BIII.12 (học tiết 7,8,9,10) Sáng thứ 7: Vi sinh thực phẩm, 18SH01 Chiều thứ […]

May 04

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01+ TN học bù môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Chiều thứ 3 (08/5, 15/5): BIII.12 Chiều thứ 7 (12/5): BII.5

May 04

Báo đổi lịch học – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01 + TN đổi lịch học Thực tập hóa học đại cương B2 sang sáng chủ nhật hằng tuần, 07/5 – 17/6, tại PTN Hóa (Hoàng Hoa Thám).

May 02

Báo phòng học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7, 05/5, phòng AI.4.

Apr 26

Chia nhóm Thực hành CNSH tế bào thực vật

Theo yêu cầu của GV phụ trách môn học, môn CNSH tế bào thực vật sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: học sáng thứ 2, từ ngày 14/5 – 18/6/2018 Nhóm 2: học sáng thứ 4, từ ngày 16/5 – 20/6/2018 Danh sách SV trong mỗi nhóm: SV liên hệ trực tiếp GV […]

Apr 26

V/v đăng ký lĩnh vực cho môn học Thực tập thực tế K20

Khoa CNSH sẽ triển khai môn học Thực tập thực tế (năm 1) cho SV khóa 20. Đề nghị SV đăng ký lĩnh vực để đi thực tập thực tế. Cụ thể như sau: Thời gian triển khai đi Thực tập thực tế: 25/6 tới 14/07/2018. 3 lĩnh vưc : Vi sinh (Viện Sinh học […]

Apr 20

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 5, 26/4, phòng B06.

Apr 04

Thay đổi lịch học môn Thực tập hóa học đại cương B1

Môn Thực tập hóa học đại cương B1 sẽ được dời lịch học sang chiều thứ 2 hằng tuần, 09/4 – 21/5/2018, tại PTN Hóa (cơ sở HHT)

Mar 14

Báo đổi phòng học – Sinh hóa

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN đổi phòng môn Sinh hóa vào chiều thứ 3 hằng tuần sang phòng E4.2 (bắt đầu từ ngày 20/3 – 03/4/2018).

« Newer Entries - Older Entries »