Bạn đang xem chủ đề: '2017 – 2018'

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (30%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (50%)

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (30%)

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (70%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (70%)

Feb 05

Đường lối CM của ĐCSVN (30%)

Feb 05

Đường lối CM của ĐCSVN (50%)

Jan 20

Anh văn cơ bản 3 (40%)

Jan 11

Tư tưởng HCM (50%)

Older Entries »