Bạn đang xem chủ đề: '2017 – 2018'

May 17

GDTC 3 (30%)

May 17

GDTC 3 (70%)

Apr 26

Pháp luật đại cương (30%)

Apr 26

Pháp luật đại cương (50%)

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (70%)

     

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Mar 01

Tin học đại cương (30%)

Mar 01

Tin học đại cương (50%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (30%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (50%)

Older Entries »