Bạn đang xem chủ đề: '2017 – 2018'

Sep 05

Phương pháp luận NCKH (50%)

Sep 05

Đường lối CM của ĐCSVN (30%)

Sep 05

Đường lối CM của ĐCSVN (50%)

Jul 16

Tư duy phản biện N8 (70%)

Jul 16

Tư duy phản biện N8 (50%)

Jul 16

Tin học đại cương (30%)

Jul 16

Tin học đại cương (50%)

Jul 16

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Jul 16

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Jul 16

Hóa đại cương B2 (30%)

« Newer Entries - Older Entries »