Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Jan 31

Thực tập hóa học phân tích (30%)

Jan 31

Thực tập hóa học phân tích (70%)

Jan 31

Thực hành phần mềm thống kê sinh học (30%)

Jan 31

Thực hành phần mềm thống kê sinh học (70%)

Jan 31

Sinh học phân tử (30%)

Jan 31

Sinh học phân tử (50%)

Jan 31

Phương pháp thống kê sinh học (30%)

Jan 31

Phương pháp thống kê sinh học (50%)

Older Entries »