Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (40%)

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (60%)

Oct 04

Thực tập thực tế 1 (70%)

Aug 12

Thực hành Công nghệ enzyme, protein (30%)

Aug 12

Thực hành Công nghệ enzyme, protein (70%)

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (30%)

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (70%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (30%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (50%)

Jul 05

Sinh tin học (30%)

Older Entries »