Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (30%)

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (50%)

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Aug 16

Quản lý môi trường (30%)

Aug 16

Quản lý môi trường (50%)

   

Aug 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Aug 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Older Entries »