Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

May 19

Thí nghiệm vật lý

Mar 06

Di truyền học (30%)

Mar 06

Di truyền học (50%)

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (30%)

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (50%)

Feb 18

CNSH tế bào động vật (50%)

Feb 18

CNSH tế bào động vật (30%)

Feb 18

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Feb 18

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (30%)

Feb 15

Hóa học thực phẩm (30%)

Older Entries »