Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

Oct 04

Thực tập thực tế 1 (70%)

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (50%)

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (70%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Older Entries »