Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 21'

Sep 13

Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh Thời gian: chiều thứ 7, bắt đầu từ 28/9 đến 02/11/2019. Phòng máy 2

Sep 13

Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05. Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9 vẫn học môn này theo lịch đã báo.

Sep 05

Thay đổi lịch học môn Sinh học phân tử

SV lưu ý, môn Sinh học phân tử sẽ thay đổi lịch học như sau: Chiều thứ 5, 12/9 – 26/9/2019 Sáng thứ 6, 13/9 – 27/9/2019 Phòng E05 5 tiết/buổi

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành sinh hóa vào sáng thứ 4 (19/6) và sáng thứ 6 (21/6), học bù vào sáng chiều thứ 7 (22/6) tại PTN TP.

Jun 05

Lịch học Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học Thực hành sinh hóa theo lịch sau: Sáng thứ 4 và sáng thứ 6 hằng tuần Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 đến 30/6 PTN: Hóa (Hoàng Hoa Thám) GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

May 20

Báo đổi phòng học Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN học môn Thực hành sinh lý thực vật sáng thứ 4, 22/5, tại phòng thí nghiệm Vi sinh. Các buổi học còn lại vẫn học tại PTN Sinh.

May 14

Lịch học bù môn CNSH tế bào thực vật

Lớp 21SH01+TN học bù môn CNSH tế bào thực vật vào chiều thứ 6, 17/5 tại phòng BIII.10 và chiều thứ 6, 24/5 tại phòng BIII.11.

May 08

Báo phòng học buổi cuối CN enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học buổi cuối môn CN enzyme và protein vào chiều thứ 6, 24/5, tại phòng C03.

May 08

Lịch học thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN học Thực hành vi sinh theo lịch sau: Sáng thứ 2, các ngày 06 – 13 – 20/5 Chiều thứ 4, các ngày 08 – 15- 22/5 Phòng học: PTN Vi sinh

Apr 19

Báo phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Sinh lý thực vật ngày 20 và 27/4/2019 sẽ học tại phòng BII.5

Older Entries »