Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 21'

Jan 20

Hóa phân tích (50%)

Dec 27

Thay đổi lịch học Thực tập hóa học phân tích

Lịch học sẽ được thay đổi như sau: Sáng chiều thứ 7, 28/12. Chiều thứ 2, 30/12. Sáng chiều thứ 3, 31/12. Sáng thứ 6, 03/01/2020.

Dec 25

Lịch học Thực hành hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học Thực hành hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 5 (26/12), cả ngày thứ 7 (28/12) Cả ngày thứ 3 (31/12), sáng thứ 5 (02/01) Phòng học: PTN Thực phẩm (cơ sở Hoàng Hoa Thám) GV: ThS. Lê Văn Huấn   Lưu ý: SV có mặt đúng giờ, mặc áo blouse […]

Oct 29

Báo nghỉ Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 02/11/2019. Học bù vào sáng thứ 7, 09/11/2019.

Oct 21

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.

Oct 18

Báo lịch học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: Chiều thứ 7, 19/10, phòng máy 2 Sáng chiều thứ 7, 26/10, phòng máy 2 Sáng thứ 7, 02/11, phòng máy 2 (thi kết thúc môn)

Oct 03

Báo nghỉ môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào buổi chiều thứ 7, ngày 05/10/2019.

Sep 30

V/v thay đổi phòng học môn Phương pháp thống kê sinh học

Phòng Đào tạo thông báo, môn Phương pháp thống kê sinh học, sáng thứ 7 ngày 05/10/2019 chuyển sang học phòng C01.

Sep 13

Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh Thời gian: chiều thứ 7, bắt đầu từ 28/9 đến 02/11/2019. Phòng máy 2

Sep 13

Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05. Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9 vẫn học môn này theo lịch đã báo.

Older Entries »