Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 21'

Mar 13

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 – 21/4/2019.

Mar 13

Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Mar 11

Thay đổi phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN đổi phòng học môn Sinh lý thực vật vào chiều thứ 7 hằng tuần sang phòng BIII.12, bắt đầu từ ngày 16/3/2019.

Mar 11

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh hóa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09 Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) và BIII.12 (chiều) Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng thứ 5, 25/4, […]

Mar 08

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học môn Sinh hóa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) – C01 (chiều). Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09. Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) – BIII.12 (chiều) Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) – C02 (chiều) Sáng thứ 5, 25/4; 25/4, phòng […]

Feb 26

Lịch học môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01 + TN học môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Chiều thứ 3 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 11/3 đến 21/4/2019. Phòng học: BII.9 GV: TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Feb 26

Báo lịch học Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh lý thực vật theo lịch sau: Chiều thứ 7 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 04/3 đến 14/4/2019. Phòng học: BII.6 GV: TS. Nguyễn Xuân Dũng

Feb 13

Báo thay đổi lịch học “Sinh lý thực vật”

Do có thay đổi GV nên lịch học môn Sinh lý thực vật (chiều thứ 2, từ 18/2/2019) sẽ bị hủy. Khoa sẽ sắp xếp GV và xếp lịch học mới. SV theo dõi thông báo sau để biết lịch học.