Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 21'

Oct 29

Báo nghỉ Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 02/11/2019. Học bù vào sáng thứ 7, 09/11/2019.

Oct 21

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.

Oct 18

Báo lịch học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: Chiều thứ 7, 19/10, phòng máy 2 Sáng chiều thứ 7, 26/10, phòng máy 2 Sáng thứ 7, 02/11, phòng máy 2 (thi kết thúc môn)

Oct 03

Báo nghỉ môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào buổi chiều thứ 7, ngày 05/10/2019.

Sep 30

V/v thay đổi phòng học môn Phương pháp thống kê sinh học

Phòng Đào tạo thông báo, môn Phương pháp thống kê sinh học, sáng thứ 7 ngày 05/10/2019 chuyển sang học phòng C01.

Sep 13

Lịch học mới môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: GV: ThS. Nguyễn Anh Trinh Thời gian: chiều thứ 7, bắt đầu từ 28/9 đến 02/11/2019. Phòng máy 2

Sep 13

Tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học tăng tiết môn Phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 5, 21/9/2019, phòng B05. Ghi chú: sáng thứ 7, 21/9 vẫn học môn này theo lịch đã báo.

Sep 05

Thay đổi lịch học môn Sinh học phân tử

SV lưu ý, môn Sinh học phân tử sẽ thay đổi lịch học như sau: Chiều thứ 5, 12/9 – 26/9/2019 Sáng thứ 6, 13/9 – 27/9/2019 Phòng E05 5 tiết/buổi

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành sinh hóa vào sáng thứ 4 (19/6) và sáng thứ 6 (21/6), học bù vào sáng chiều thứ 7 (22/6) tại PTN TP.

Jun 05

Lịch học Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01+TN học Thực hành sinh hóa theo lịch sau: Sáng thứ 4 và sáng thứ 6 hằng tuần Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 đến 30/6 PTN: Hóa (Hoàng Hoa Thám) GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

Older Entries »