Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 21'

May 20

Báo đổi phòng học Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN học môn Thực hành sinh lý thực vật sáng thứ 4, 22/5, tại phòng thí nghiệm Vi sinh. Các buổi học còn lại vẫn học tại PTN Sinh.

May 14

Lịch học bù môn CNSH tế bào thực vật

Lớp 21SH01+TN học bù môn CNSH tế bào thực vật vào chiều thứ 6, 17/5 tại phòng BIII.10 và chiều thứ 6, 24/5 tại phòng BIII.11.

May 08

Báo phòng học buổi cuối CN enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học buổi cuối môn CN enzyme và protein vào chiều thứ 6, 24/5, tại phòng C03.

May 08

Lịch học thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN học Thực hành vi sinh theo lịch sau: Sáng thứ 2, các ngày 06 – 13 – 20/5 Chiều thứ 4, các ngày 08 – 15- 22/5 Phòng học: PTN Vi sinh

Apr 19

Báo phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN lưu ý: môn Sinh lý thực vật ngày 20 và 27/4/2019 sẽ học tại phòng BII.5

Apr 16

Báo nghỉ Thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành vi sinh vào chiều thứ 4, 17/4. Môn này sẽ bắt đầu vào sáng thứ 2, 22/4/2019, phòng thí nghiệm Vi sinh (khu C). SV mang theo áo blouse để học thực hành.

Apr 05

Báo nghỉ Thực tập hóa học đại cương B1

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực tập hóa học đại cương B1 vào chiều thứ 6, 05/4/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 05

Báo lịch học bù môn Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học bù môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Thời gian: Sáng thứ 3, 09/4/2019. Địa điểm: Phòng AI.2 Ghi chú: buổi chiều thứ 3, 09/4 vẫn học Vi sinh học đại cương theo lịch đã thông báo.

Mar 13

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 – 21/4/2019.

Mar 13

Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Older Entries »