Bạn đang xem chủ đề: 'Xét cấp bằng tốt nghiệp'

Dec 06

V/v thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét cấp bằng đợt 6 năm 2019

     

Sep 18

V/v nhận hồ sơ xét cấp Bằng tốt nghiệp, đợt 5 năm 2019

 

Aug 07

V/v nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4, năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2019, cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019. 2. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả sơ bộ và phản hồi thông tin: dự kiến từ ngày 26/8/2019 đến 29/8/2019. […]

May 30

V/v nộp hồ sơ xét cấp bằng đợt 3 – 2019

Apr 04

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng, Đại học và Thạc sĩ đợt 1/2019.

Căn cứ vào kết quả xét điều kiện tốt nghiệp (đợt 1-2019_nộp hồ sơ tháng 02/2019) và Quyết định cấp bằng cho học viên các hệ: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng; Liên thông (Hình thức đào tạo: Chính quy), Đại học (Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học) và Sau đại […]

Apr 01

V/v nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (nhắc lại)

Jan 16

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Jan 10

Kế hoạch nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2019

Nov 19

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018