Bạn đang xem chủ đề: 'Luận văn / Tiểu luận tốt nghiệp'

Aug 14

V/v điều chỉnh ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

SV khóa 18 và các khóa trước đủ điều kiện bảo vệ LVTN trong năm 2019 lưu ý: ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN sẽ được tổ chức chính thức vào sáng thứ 4, 28/8/2019. SV lưu ý để tham dự đúng thời gian.

Aug 12

V/v tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

Theo kế hoạch giảng dạy, Khoa Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức cho các sinh viên Khóa 18 và các khóa trước bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau: Thời gian bảo vệ LVTN: Sáng thứ 5, Ngày 29/08/2018 (2 Hội đồng).  (Sinh viên theo dõi danh sách bố trí vào các Hội đồng […]

Jul 15

V/v nộp Luận văn tốt nghiệp, Khóa 18 và các khóa trước

Khoa CNSH thông báo: Sinh viên Khóa 18 và các khóa trước đủ điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiến hành nộp Luận văn theo quy định sau: – Nộp 2 quyển LVTN bìa mềm, bố cục trình bày đúng quy định (tham khảo Quy định cách thức trình bày LVTN tại đây) và có chữ […]

Jun 27

V/v nộp Tiểu luận tốt nghiệp đợt 1, năm 2018-2019

SV Khóa 18 và các Khóa trước đủ điều kiện làm Tiểu luận trong đợt 1, năm học 2018-2019, đề nghị nộp 1 cuốn TLTN theo quy định sau: Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h30 thứ 3, ngày 02/07/2018 (trừ sáng ngày 02/7 do Khoa có lịch họp). Địa điểm: văn phòng 1 (C. Giao). […]

Jun 05

V/v nộp báo cáo tiến độ đề tài tốt nghiệp (LVTN + TLTN)

SV đủ điều kiện làm LVTN/TLTN trong đợt 1 (khóa 18 và các khóa trước), tiến hành nộp Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài. SV tải mẫu Báo cáo tại đây (Lưu ý chọn đúng mẫu của Luận văn hoặc mẫu của Tiểu luận). Thời gian nộp Báo cáo: 12/06/2018, tại văn phòng 1 (C. Giao). […]

Apr 02

V/v chỉnh sửa đề cương chi tiết LVTN K18

SV Khóa 18 đã tham gia bảo vệ đề cương chi tiết ngày 28/3/2019, đề nghị chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng và nộp lại 1 quyển được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 05/4/2019. Địa điểm: văn phòng khoa 1 (C. Giao).

Mar 22

V/v bổ sung SV báo cáo đề cương LVTN K18

Nhằm tạo điều kiện cho cả những SV đã đăng ký thực hiện LVTN trước, nay Khoa CNSH thông báo: Khoa cũng sẽ tiến hành góp ý, chỉnh sửa đề cương cho những SV này vào cùng buổi báo cáo đề cương đã thông báo (sáng thứ 5, 28/3/2019, phòng C04). Danh sách thứ tự […]

Mar 20

V/v tổ chức buổi bảo vệ đề cương LVTN K18

Khoa CNSH thông báo: Nhằm góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài cho SV, Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi bảo vệ đề cương LVTN cho SV khóa 18 đủ điều kiện thực hiện LVTN đợt này (danh sách đính kèm). Thời gian: 7h15, thứ 5, ngày 28/3/2019. Địa điểm: phòng C04. Mỗi […]

Mar 13

Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18 (xét lần 2)

Phòng Đào tạo đã tiến hành xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN lần thứ 2, SV xem kết quả bổ sung cho lần xét đầu bên dưới Những SV đủ điều kiện tiến hành nộp hồ sơ (Phiếu đăng ký, Đề cương chi tiết,…) theo quy định ở thông báo trước (thông báo kết quả […]

Mar 04

Kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN/TLTN K18, 2018-2019 (xét lần 1)

Dưới đây là kết quả xét điều kiện thực hiện LVTN và TLTN trên hệ thống. SV lưu ý: SV đủ điều kiện thực hiện LVTN: tiến hành nộp Phiếu đăng ký đề tài (mẫu của LVTN) + Đề cương chi tiết cho C. Giao. Thời gian: trước 16h00 ngày 18/3/2019. Phiếu đăng ký đề […]

Older Entries »