Bạn đang xem chủ đề: 'Luận văn / Tiểu luận tốt nghiệp'

Oct 21

V/v đóng lệ phí LVTN trễ hạn

Căn cứ theo đơn xin đóng lệ phí LVTN trễ hạn của 3 trường hợp SV K18, Phòng Đào tạo và Phòng Tài chính kế toán đã đồng ý hỗ trợ thu bổ sung lệ phí cho 3 trường hợp này, cụ thể: Mã môn học: BIO0987, HK 2, 2018 – 2019 Mức lệ phí: […]

Oct 02

V/v đăng ký xét điều kiện thực hiện TLTN K18, đợt 2

SV khóa 18 và các khóa trước lưu ý: Những SV nào đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp, đề nghị nộp Đơn xin xét điều kiện thực hiện Tiểu luận (mẫu tải tại đây) để được xét điều kiện thực hiện trong đợt 2, cụ thể như sau: Thời gian nộp đơn: […]

Sep 11

V/v nộp đĩa CD tiểu luận tốt nghiệp

SV thực hiện tiểu luận tốt nghiệp đợt 1, 2018-2019, lưu ý: nộp 1 đĩa CD (chứa bài Tiểu luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh – file word) về cho Khoa khi nộp lại Tiểu luận đã chỉnh sửa.

Sep 03

V/v nhận bài Tiểu luận về chỉnh sửa

Những SV đủ điều kiện làm Tiểu luận tốt nghiệp trong đợt 1, năm học 2018-2019, liên hệ văn phòng Khoa (gặp C. Giao) để nhận quyển TL về chỉnh sửa. Sau đó nộp lại quyển đã chỉnh sửa hoàn chỉnh để hoàn tất thủ tục thực hiện TL. Thời gian nhận lại TL về […]

Sep 02

Thông báo đóng lệ phí tiểu luận tốt nghiệp.

Thời gian đóng lệ phí tiểu luận tốt nghiệp: 1 ngày thứ 4(04/9/2019).

Sep 02

Thông báo đóng lệ phí luận văn tốt nghiệp.

SV K18 đủ điều kiện bảo vệ LVTN tiến hành đóng lệ phí LVTN, từ ngày 25/9 đến hết ngày 28/9/2019, tại phòng Tuyển sinh. Sau thời gian trên, những SV không đóng lệ phí đúng quy định sẽ bị hủy kết quả bảo vệ LVTN.

Aug 29

V/v nhận quyển LV về chỉnh sửa hoàn chỉnh

Những SV đã qua kỳ bảo vệ LVTN ngày 28/08/2019, đề nghị đến gặp thư ký hội đồng để nhận LVTN, Góp ý của GVPB , Góp ý của Hội Đồng về chỉnh sửa, thời gian: từ ngày 04/09 đến 16h30 ngày 05/09/2019. Hạn chót nộp lại 01 quyển luận văn đã chỉnh sửa hoàn chỉnh (được Thư […]

Aug 27

Danh sách SV trong từng Hội đồng, phòng bảo vệ

Ghi chú: Hội đồng 1 bảo vệ tại phòng B05, Hội đồng 2 bảo vệ tại phòng B06.

Aug 14

V/v điều chỉnh ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

SV khóa 18 và các khóa trước đủ điều kiện bảo vệ LVTN trong năm 2019 lưu ý: ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN sẽ được tổ chức chính thức vào sáng thứ 4, 28/8/2019. SV lưu ý để tham dự đúng thời gian.

Aug 12

V/v tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

Theo kế hoạch giảng dạy, Khoa Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức cho các sinh viên Khóa 18 và các khóa trước bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau: Thời gian bảo vệ LVTN: Sáng thứ 5, Ngày 29/08/2018 (2 Hội đồng).  (Sinh viên theo dõi danh sách bố trí vào các Hội đồng […]

Older Entries »