Bạn đang xem chủ đề: 'Thông báo khác'

Aug 22

Thông tin học bổng toàn phần HK 2 cho Tân sinh viên K22 Khoa CNSH

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Aug 14

V/v điều chỉnh ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

SV khóa 18 và các khóa trước đủ điều kiện bảo vệ LVTN trong năm 2019 lưu ý: ngày tổ chức Lễ bảo vệ LVTN sẽ được tổ chức chính thức vào sáng thứ 4, 28/8/2019. SV lưu ý để tham dự đúng thời gian.

Aug 12

V/v tổ chức Lễ bảo vệ LVTN Khóa 18

Theo kế hoạch giảng dạy, Khoa Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức cho các sinh viên Khóa 18 và các khóa trước bảo vệ Luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau: Thời gian bảo vệ LVTN: Sáng thứ 5, Ngày 29/08/2018 (2 Hội đồng).  (Sinh viên theo dõi danh sách bố trí vào các Hội đồng […]

Aug 08

V/v nhắc nhở SV đóng học phí HK 1, năm học 2019-2020

1. Thời gian nộp học phí: từ ngày 22/7/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/8/2019 (sinh viên  được quyền gia hạn học phí, sinh viên xem chi tiết tại địa chỉ: https://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=97 hoặc  http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3477). 2. Phương thức nộp học phí: sinh viên có 3 cách để nộp học phí học kỳ: Cách 1: Nộp trực tiếp tại Trường. Cách […]

Aug 07

V/v đăng ký tham gia Chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội

Nhằm mục đích truyền cảm hứng và kiến thức cơ bản về sáng tạo xã hội và tinh thần doanh nhân xã hội cho sinh viên và cung cấp kỹ năng điều phối, xây dựng các chương trình huấn luyện về sáng tạo xã hội cho sinh viên nhằm hỗ trợ hiệu quả sinh viên […]

Aug 07

V/v thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Jul 31

Thông tin Học bổng cho SV

SV tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Jul 17

V/v tham dự Hội chợ triễn lãm “Giống và nông nghiệp công nghệ cao”

SV có nhu cầu tham dự, đề nghị liên hệ văn phòng Khoa (gặp C. Giao) để đăng ký. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 31/07/2018. NỘI DUNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM: Với mục tiêu tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực […]

Jul 15

V/v đăng ký môn học bổ sung, HK 1, năm học 2019-2020

Đề nghị SV các khóa truy cập cổng thông tin SV để xem lại danh sách môn học đã đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu cần). Lưu ý: Thời gian đăng ký bổ sung: từ ngày 15 đến ngày 17/07/2019. Đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin SV. Sau khoảng thời gian […]

Jul 09

V/v kiểm tra tích lũy giờ thư viện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí môn học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 kiểm tra tích lũy giờ thư viện, cụ thể như sau: 1. Thời gian kiểm tra và phản hồi đến 16 giờ 00 phút ngày 15/7/2019. 2. Hình thức […]

Older Entries »