Bạn đang xem chủ đề: 'THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN'

Jun 21

V/v triển khai khung thời gian biểu giảng dạy và học tập từ HK 1, 2019-2020

Jun 20

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Jun 20

Thực tập hóa học đại cương B1 (70%)

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Jun 20

Cập nhật lịch học Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành đánh giá cảm quan theo lịch sau: Chiều thứ 5, 20/6 Chiều thứ 6, 21/6 Chiều thứ 2, 24/6 Phòng học: PTN Thực phẩm

Jun 18

Lịch học Thực hành công nghệ enzyme,protein

Lớp 20SH01+ TN học môn Thực hành công nghệ enzyme, protein theo lịch sau: Chiều chủ nhật, 23/6 Chiều thứ 3, 25/6 Sáng thứ 5, 27/6 Chiều thứ 6, 28/6 Chiều chủ nhật, 30/6

Jun 18

Lịch học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 5, 20/6 Chiều thứ 6, 21/6 Chiều thứ 5, 27/6 Phòng: PTN Thực phẩm

Jun 17

Lịch thi chính thức (từ ngày 24/06 – 30/06/2019)

 

Jun 17

Báo nghỉ Thực hành sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành sinh hóa vào sáng thứ 4 (19/6) và sáng thứ 6 (21/6), học bù vào sáng chiều thứ 7 (22/6) tại PTN TP.

Older Entries »