Bạn đang xem chủ đề: 'THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN'

Aug 22

Thông tin học bổng toàn phần HK 2 cho Tân sinh viên K22 Khoa CNSH

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Aug 19

Lịch thi chính thức (từ ngày 26/08 – 01/09/2019)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (70%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Older Entries »