Bạn đang xem chủ đề: 'THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN'

Feb 18

V/v tổ chức nhận hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Feb 18

V/v gia hạn thời gian nộp học phí HK 2 , 2019-2020, đối với SV có nộp đơn theo quy định

Jan 20

Hóa phân tích (40%)

Jan 20

Hóa phân tích (50%)

Jan 15

Hàn sơ cấp 1 (100%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (40%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (50%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (40%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (50%)

Jan 14

Toán cao cấp B1 (40%)

Older Entries »