Bạn đang xem chủ đề: 'Chuẩn đầu ra'

Apr 02

Chuẩn đầu ra ngành CNSH

  Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, và năng lực thực hành nghề nghiệp Ký hiệu Chủ đề Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực A. Kiến thức   A.1 Kiến thức đại cương (Toán, Lý, […]