Bạn đang xem chủ đề: 'Cơ cấu tổ chức'

Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và TS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 10 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển. Danh sách cán bộ – nhân […]

Aug 08

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNSH

 Ngày 16 tháng 5 năm 2011 Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương đã ra Quyết định số 109/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa CNSH, bao gồm các thành viên: TSKH. Huỳnh Thanh Tùng                       Chủ tịch Hội đồng GS. TSKH Lê Văn Tố                                       Ủy viên PGS. TS. […]