Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Dec 06

Giáo dục QP – an ninh lần 2

Nov 02

KN thuyết trình 30%

Nov 02

KN thuyết trình 70%

Nov 02

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc 30%

Nov 02

KN viết và soạn thảo văn bản phỏng vấn xin việc 70%

Oct 18

Giáo dục thể chất 1 (30%)

Oct 18

Giáo dục thể chất 1 (70%)

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (30%)

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (50%)

Oct 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Older Entries »