Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Jun 20

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Jun 20

Thực tập hóa học đại cương B1 (70%)

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Jun 20

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

May 30

Thực hành vi sinh (30%)

May 30

Thực hành vi sinh (70%)

May 19

Thí nghiệm vật lý

Mar 28

Phương pháp luận NCKH (30%)

Mar 28

Phương pháp luận NCKH (50%)

Mar 06

Di truyền học (30%)

Older Entries »