Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Oct 12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (100%)

Oct 12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 (100%)

Oct 12

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Oct 12

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Oct 04

GDQP – an ninh 4 (100%)

Oct 04

GDQP – an ninh 3 (100%)

Oct 04

GDQP – an ninh 2 (100%)

Oct 04

GDQP – an ninh 1 (100%)

Older Entries »