Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Sep 12

Điểm thi tốt nghiệp (tổng hợp), HK 3, 2016-2017

Aug 28

GDTC 3 (30%)

Aug 28

GDTC 3 (70%)

Aug 28

Những NLCB của CNML (30%)

Aug 28

Những NLCB của CNML (50%)

Aug 28

Vật lý đại cương 1 (30%)

Aug 28

Vật lý đại cương 1 (50%)

Aug 28

GDTC 2 (30%)

Aug 28

GDTC 2 (70%)

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Older Entries »