Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (70%)

     

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Mar 13

CNCB thịt, thủy sản (30%)

Mar 13

CNCB thịt, thủy sản (50%)

Mar 13

Quản lý chất thải rắn đô thị (30%)

Mar 13

Quản lý chất thải rắn đô thị (50%)

Mar 01

Tin học đại cương (30%)

Mar 01

Tin học đại cương (50%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (30%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (50%)

Older Entries »