Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (30%)

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (50%)

Oct 09

Kỹ năng võ thuật tự vệ (30%)

Oct 09

Kỹ năng võ thuật tự vệ (70%)

Oct 06

Kỹ năng thuyết trình (70%)

Oct 06

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Sep 12

Điểm thi tốt nghiệp (tổng hợp), HK 3, 2016-2017

Aug 28

GDTC 3 (30%)

Aug 28

GDTC 3 (70%)

Aug 28

Những NLCB của CNML (30%)

Older Entries »