Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Jan 20

Hóa phân tích (40%)

Jan 15

Hàn sơ cấp 1 (100%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (40%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (50%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (40%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (50%)

Jan 14

Toán cao cấp B1 (40%)

Jan 14

Toán cao cấp B1 (50%)

Jan 14

Phương pháp thống kê sinh học (40%)

Jan 14

Phương pháp thống kê sinh học (50%)

Older Entries »