Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Jan 20

Anh văn cơ bản 3 (40%)

Jan 19

Thủy sinh học môi trường (30%)

Jan 19

Thủy sinh học môi trường (50%)

Jan 19

Thực hành vi sinh (30%)

Jan 19

Thực hành vi sinh (70%)

Jan 11

Thực hành CNCB thịt, thủy sản (30%)

Jan 11

Thực hành CNCB thịt, thủy sản (70%)

Jan 11

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Jan 11

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (70%)

Jan 11

Tế bào học (30%)

Older Entries »