Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (30%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (50%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Aug 12

Vi sinh học đại cương (30%)

Aug 12

Vi sinh học đại cương (50%)

« Newer Entries - Older Entries »