Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Feb 18

AVCB 1 (ENG0013) (50%)

Feb 18

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Feb 18

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (30%)

Feb 15

AVCB 1 – ENG0013 (40%)

Feb 15

AVCB 2 – ENG0964 (50%)

Feb 15

AVCB 2 – ENG0023 (40%)

Feb 15

AVCB 2 – ENG0964 (40%)

Feb 15

AVCB 3 – ENG0974 (50%)

Feb 15

AVCB 3 – ENG0974 (40%)

Feb 15

AVCB 3 – ENG0902 (50%)

« Newer Entries - Older Entries »