Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Jan 30

Thực tế tham quan các hệ thống xử lý môi trường (70%)

Jan 30

Thực tế tham quan các hệ thống xử lý môi trường (30%)

Jan 30

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí (70%)

Jan 30

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí (30%)

Jan 30

Sinh học phân tử (30%)

Jan 30

Sinh học phân tử (1-1718)

 

Jan 30

Sinh học phân tử (50%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (30%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (70%)

Jan 25

Tế bào học (30%)

« Newer Entries - Older Entries »