Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Jan 14

Sinh học phân tử (40%)

Jan 14

Sinh học phân tử (50%)

Jan 06

Hoa văn sơ cấp 1 (40%)

Jan 06

Hoa văn sơ cấp 1 (50%)

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (40%)

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (60%)

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Oct 12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (100%)

Oct 12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 (100%)

« Newer Entries - Older Entries »