Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Aug 16

Quản lý môi trường (30%)

Aug 16

Quản lý môi trường (50%)

   

Aug 07

Tin học đại cương (50%)

Aug 07

Tin học đại cương (30%)

Aug 07

Những NLCB của CNML (50%)

Aug 07

Những NLCB của CNML (30%)

 

Aug 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Aug 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

« Newer Entries - Older Entries »