Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Sep 05

Phương pháp luận NCKH (30%)

Sep 05

Phương pháp luận NCKH (50%)

Sep 05

Đường lối CM của ĐCSVN (30%)

Sep 05

Đường lối CM của ĐCSVN (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (50%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (30%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (50%)

Aug 28

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

« Newer Entries - Older Entries »