Bạn đang xem chủ đề: 'Nhân sự'

Aug 10

Bộ máy tổ chức – Nhân sự của Khoa CNSH

Hiện nay dưới sự lãnh đạo của TSKH. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng khoa và TS. Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng khoa, cùng với sự nổ lực cộng tác của 10 cán bộ – giảng viên cơ hữu, Khoa CNSH đang từng bước củng cố và phát triển. Danh sách cán bộ – nhân […]