Bạn đang xem chủ đề: 'Hội đồng Khoa học'

Aug 08

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNSH

 Ngày 16 tháng 5 năm 2011 Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương đã ra Quyết định số 109/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa CNSH, bao gồm các thành viên: TSKH. Huỳnh Thanh Tùng                       Chủ tịch Hội đồng GS. TSKH Lê Văn Tố                                       Ủy viên PGS. TS. […]