Bạn đang xem chủ đề: 'Hợp tác quốc tế'

Apr 02

Danh sách cán bộ khoa học hợp tác quốc tế

Danh sách các cán bộ khoa học hợp tác quốc tế Stt Tên cán bộ khoa học HH-HV Đơn vị Ghi chú 1.        Stanislav V. Rizevsky TS Đh Quốc gia Belarus Giảng dạy + NCKH 2.        Maxim A. Kapustin NCS NCKH + Seminar 3.        Anna S. Chubarova TS NCKH + Seminar