Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 22'

Oct 21

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.

Sep 23

Cập nhật lịch học K22

Lớp 22SH01 lưu ý: thời khóa biểu HK 1, 2019-2020 có thay đổi, cụ thể như sau: Các môn: Tế bào học, Di truyền học, CNSH nhập môn, Hóa đại cương B1, Thực hành hóa đại cương B1 sẽ không triển khai học ở HK 1 này. Thay bằng các môn học sau: 1. Sinh […]