Bạn đang xem chủ đề: 'Thi tốt nghiệp'

Apr 24

Điểm tiểu luận tốt nghiệp, Khóa 16, đợt 2, HK 2, 2017-2018

Sep 12

Điểm thi tốt nghiệp (tổng hợp), HK 3, 2016-2017

Jul 04

Điểm Thi tốt nghiệp đợt 1, 2017 (điểm tổng hợp, đã cập nhật điểm phúc khảo)

Sep 09

Điểm tổng hợp Thi tốt nghiệp, đợt 1, 2015-2016

Aug 16

Công bố điểm 2 môn thi tốt nghiệp, đợt 1, 2015-2016

THÔNG BÁO Về việc công bố điểm 2 môn thi tốt nghiệp và Quy định chấm phúc khảo Căn cứ trên kết quả 2 môn thi tốt nghiệp, các trường hợp có điểm thi từ 4.5 trở xuống là không đạt. Do đó SV nào có nguyện vọng chấm phúc khảo, đề nghị tiến hành các […]

May 13

Điểm tổng hợp Thi tốt nghiệp đợt 2, 2015-2016

     

Feb 25

Điểm 2 môn thi tốt nghiệp và quy định chấm phúc khảo

THÔNG BÁO Về việc chấm phúc khảo 2 môn thi tốt nghiệp Căn cứ trên kết quả hai môn thi tốt nghiệp, các trường hợp có điểm thi từ 4.5 trở xuống là không đạt. Do đó SV nào có nguyện vọng chấm phúc khảo, đề nghị tiến hành các thủ tục sau: Nộp đơn xin […]

Aug 24

Điểm thi tốt nghiệp – Đợt 1, 2014-2015

Sep 04

Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 (điểm tổng hợp), năm học 2013-2014

Sau khi chấm phúc khảo, kết quả điểm thi tốt nghiệp của các SV dự thi đợt 1, năm học 2013-2014 được cập nhật và tổng hợp như sau: Lưu ý: 1. Nếu SV rớt đợt 1 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trong đợt 2, năm học 2013-2014, đề nghị nộp đơn xin […]