Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (30%)

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (70%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (30%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (50%)

Jul 05

Sinh tin học (30%)

Jul 05

Sinh tin học (50%)

Jul 03

Toán cao cấp B1 (50%)

Jul 03

Vật lý đại cương 1 (30%)

Jul 03

Vật lý đại cương 1 (50%)

Jul 03

Toán chuyên đề 1 (XSTK) (30%)

Older Entries »