Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Nov 21

Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Chiều thứ 3, 26/11 – 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi) Chiều thứ 5, 28/11 – 19/12, E3.2 (5 tiết/buổi) GV: TS. Hoàng Ngọc Cương

Nov 19

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Nov 13

Báo nghỉ môn CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm vào buổi chiều thứ 4 (13/11) và chiều thứ 6 (15/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Oct 30

Lịch học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3, 12/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 19/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 21/11, phòng C02 Sáng thứ 3, 26/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 28/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 03/12, phòng C01

Oct 29

Báo nghỉ Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 02/11/2019. Học bù vào sáng thứ 7, 09/11/2019.

Oct 29

Báo phòng học môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến thực phẩm  theo lịch sau:  Chiều thứ 4, 30/10, B04 Chiều thứ 6, 01/11, E2.1

Oct 28

Đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 20SH01 + TN đổi phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ như sau: Chiều thứ 2, từ 28/10 – 09/12: phòng E2.1 Chiều thứ 4, từ 20/10 – 11/12: phòng E3.2

Oct 22

Báo đổi phòng học – CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01+ TN sẽ học các buổi còn lại môn CNCB thực phẩm tại phòng E2.2.

Oct 21

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.

Oct 18

Báo lịch học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lớp 21SH01+TN học các buổi cuối môn Thực hành phần mềm thống kê sinh học theo lịch sau: Chiều thứ 7, 19/10, phòng máy 2 Sáng chiều thứ 7, 26/10, phòng máy 2 Sáng thứ 7, 02/11, phòng máy 2 (thi kết thúc môn)

Older Entries »