Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

May 20

Lịch học các buổi còn lại môn Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Đánh giá cảm quan các buổi còn lại theo lịch sau: Chiều thứ 7, 25/5, B05 Chiều thứ 2, 27/5, B04 Chiều thứ 7, 01/6, B04

May 20

Báo đổi phòng học Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN học môn Thực hành sinh lý thực vật sáng thứ 4, 22/5, tại phòng thí nghiệm Vi sinh. Các buổi học còn lại vẫn học tại PTN Sinh.

May 19

Lịch học Thực hành kỹ thuật di truyền

Lớp 20SH01 + TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng thứ 2, 20/5 Sáng chiều thứ 3, 21/5 Sáng chiều thứ 4, 22/5 Phòng học: PTN Sinh

May 14

Lịch học bù môn CNSH tế bào thực vật

Lớp 21SH01+TN học bù môn CNSH tế bào thực vật vào chiều thứ 6, 17/5 tại phòng BIII.10 và chiều thứ 6, 24/5 tại phòng BIII.11.

May 09

Lịch học bù Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Thực hành đánh giá cảm quan vào buổi chiều thứ 7, 11/5/2019, tại PTN Thực phẩm.

May 09

Báo nghỉ Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Đánh giá cảm quan vào chiều thứ 7, 11/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 09

Báo nghỉ Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành đánh giá cảm quan vào chiều thứ 5, 09/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 08

Báo phòng học buổi cuối CN enzyme và protein

Lớp 20SH01 + TN học buổi cuối môn CN enzyme và protein vào chiều thứ 6, 24/5, tại phòng C03.

May 08

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 5, từ 06/5 đến 16/6/2019. Phòng học: PTN Thực phẩm GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

May 08

Lịch học thực hành vi sinh

Lớp 21SH01+TN học Thực hành vi sinh theo lịch sau: Sáng thứ 2, các ngày 06 – 13 – 20/5 Chiều thứ 4, các ngày 08 – 15- 22/5 Phòng học: PTN Vi sinh

Older Entries »