Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Jul 02

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 4, 04/7 Chiều thứ 5, 05/7 Chiều thứ 7, 07/7 Chiều thứ 2, 09/7 Chiều thứ 3, 10/7 Chiều thứ 7, 14/7 Phòng học: PTN Vi sinh (khu C)

Jul 02

Báo phòng học buổi cuối – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01 + TN học buổi cuối môn CNCB rượu, bia, nước giải khát vào buổi chiều thứ 3, 03/7/2018, tại phòng AI.1

Jun 28

Báo phòng học – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Thứ 5, 28/6: sáng: phòng C03, chiều phòng AI.2 Thứ 6, 29/6: chiều phòng AI.4 Thứ 7, 30/6: sáng chiều: phòng E3.1

Jun 22

Lịch học buổi cuối – Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao

Buổi cuối môn Thực hành CNCB chè, cà phê, ca cao vào sáng thứ 7, 23/6/2018, tại PTN TP.

Jun 20

Lịch tăng tiết – Thực hành CNSH tế bào thực vật

Lớp 19SH01+TN học tăng tiết môn Thực hành CNSH tế bào thực vật vào sáng thứ 5, 21/6/2018, tại PTN Sinh.

Jun 14

Thay đổi lịch học 2 buổi cuối – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN học 2 buổi cuối môn Thực tập hóa học đại cương B2 vào Chiều thứ 2 (18/6) và Chiều thứ 4 (20/6) tại PTN Hóa (HHT).

Jun 12

Báo lịch học – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB rượu, bia, nước giải khát vào sáng chiều các ngày thứ 5 (28/6), thứ 6 (29/6), thứ 7 (30/6). Phòng học sẽ thông báo sau.

May 31

Báo phòng học – Môn CNCB trà, cà phê, ca cao

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB trà, cà phê, ca cao vào sáng, chiều thứ 5, từ 07/6 – 21/6, tại phòng B02.

May 24

Báo lịch học bù

Lớp 18SH01 + TN học bù: Quá trình, thiết bị, công nghệ: Sáng thứ 7, 26/5, B06 Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm: Chiều thứ 7, 26/5, PTN TP. (Lưu ý: chiều thứ 6, 25/5 vẫn học bình thường)

May 23

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp18SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 23/5/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Older Entries »