Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Apr 01

Lịch học môn Đánh giá cảm quan TP

Lớp 19SH01 + TN học môn Đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau: Thời gian: chiều thứ 7 hằng tuần, từ tuần lễ 08/4 đến 19/05/2019. Địa điểm: phòng B05. GV: ThS. Nguyễn Quang Phong.

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Do có thay đổi ngày học nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB lương thực, rau, củ, quả theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần: phòng BIII.10 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB đường, bánh, kẹo

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo theo lịch sau: Sáng thứ 4 hằng tuần: phòng C04 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Trần Thị Cúc Phương

Mar 25

Lịch học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN học bù môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau: Chiều thứ 4, 27/3: phòng BIII.11 Chiều thứ 6, 29/3: phòng C03 Chiều thứ 4, 03/4: phòng C03

Mar 15

Báo nghỉ đột xuất môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 15/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 13

Thay đổi phòng học Vi sinh học đại cương

Lớp 21SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 3 hằng tuần tại phòng AII.2, bắt đầu từ ngày 18/3 – 21/4/2019.

Mar 13

Thông báo hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật

Lớp 21SH01+TN được hủy lịch học môn Thực hành sinh lý thực vật từ ngày 11/3 đến 21/4/2019 do có thay đổi GV. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Mar 13

Phiếu báo nghỉ: Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 4, 13/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 11

Thay đổi phòng học môn Sinh lý thực vật

Lớp 21SH01 + TN đổi phòng học môn Sinh lý thực vật vào chiều thứ 7 hằng tuần sang phòng BIII.12, bắt đầu từ ngày 16/3/2019.

Mar 11

Lịch học môn Sinh hóa

Lớp 21SH01 + TN học môn Sinh hóa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 28/3, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng chiều chủ nhật, 31/3, phòng C09 Sáng chiều thứ 5, 04/4, phòng C09 (sáng) và BIII.12 (chiều) Sáng chiều thứ 5, 18/4, phòng C09 (sáng) và C01 (chiều) Sáng thứ 5, 25/4, […]

« Newer Entries - Older Entries »