Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

May 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.

May 16

Nhắc lại lịch học môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Môn Thực hành CNSH tế bào thực vật có lịch học được thay đổi như sau: Nhóm 1: 19SH01+TN: Sáng thứ 2 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Nhóm 2: 20SH01: Sáng thứ 4 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Địa điểm: PTN Sinh (khu C). SV nếu không tham dự lớp theo lịch trên […]

May 15

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4 (16/5) và sáng thứ 6 (18/5) tại phòng BIII.10.

May 10

Thông báo đổi lịch học – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01+TN đổi lịch học Thực tập hóa học đại cương B2 sang chiều chủ nhật hằng tuần, 07/5 – 17/6/2018, PTN Hóa (Hoàng Hoa Thám).

May 10

Báo lịch học bù – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Sáng chủ nhật: 13/5: AII.2 Chiều chủ nhật: 13/5: AII.2

May 06

Điều chỉnh lịch học – Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm

Do có sự nhầm lẫn, lịch học 2 môn Vi sinh đại cương và Vi sinh thực phẩm sẽ được điều chỉnh như sau: Sáng thứ 3: Vi sinh đại cương, 20SH01, BIII.12 Chiều thứ 3: Vi sinh thực phẩm, 18SH01, BIII.12 (học tiết 7,8,9,10) Sáng thứ 7: Vi sinh thực phẩm, 18SH01 Chiều thứ […]

May 04

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 20SH01+ TN học bù môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Chiều thứ 3 (08/5, 15/5): BIII.12 Chiều thứ 7 (12/5): BII.5

May 04

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3 (08/5, 15/5): BIII.12

May 04

Báo tăng tiết – Hóa học thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học môn Hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2: 07/5 và 14/5: E03A Chiều thứ 2: 07/5 và 14/5: BIII.12 (tăng tiết) Sáng thứ 3: 08/5 và 15/5: E03A 

May 04

Báo đổi lịch học – Thực tập hóa học đại cương B2

Lớp 20SH01 + TN đổi lịch học Thực tập hóa học đại cương B2 sang sáng chủ nhật hằng tuần, 07/5 – 17/6, tại PTN Hóa (Hoàng Hoa Thám).

« Newer Entries - Older Entries »