Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Oct 11

Lịch học CNSH tế bào động vật

Chiều thứ 4 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 15/10 – 02/12/2018. Phòng học: C03. GV: TS. Trần Cẩm Tú Ghi chú: buổi chiều thứ 4, 24/10 sẽ nghỉ tiết CNSH tế bào động vật để học Thực hành kỹ thuật di truyền.

Oct 05

Lịch học bù CNCB TP

Chiều thứ 2, 08/10/2018 Phòng B06

Oct 05

Lịch học bù Ktdt cơ bản

Chiều thứ 6, 12/10/2018. Phòng: E03A.

Oct 05

Lịch Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018. Phòng máy 1.

Oct 01

Báo lịch học bù – Ktdt cơ bản

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 6, 05/10, phòng B06.

Oct 01

Phiếu báo nghỉ – CNCB TP

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến TP vào buổi chiều thứ 2, 01/10/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Sep 25

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản và Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào sáng thứ 4, 26/09/2018 và môn Phương pháp thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 29/09/2018 . Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Sep 17

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản ngày 19/9/2018. Ghi chú: Học bù vào chiều thứ 6, 05/10/2018, phòng học sẽ thông báo sau.

Sep 12

Lịch học môn Thực hành kỹ thuật di truyền (có điều chỉnh)

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành kỹ thuật di truyền theo lịch sau: Sáng + Chiều các ngày: thứ 3 (23/10), thứ 4 (24/10), thứ 5 (25/10). Sáng: bắt đầu lúc 7h30, Chiều bắt đầu lúc 13h30. Địa điểm: PTN Sinh. GV: TS. Stanislau Rizevsky (Đại học Quốc gia Belarus) Lưu ý: SV đi học […]

Jul 26

Lịch học Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, 31/7/2018 Sáng chiều thứ 4, 01/8/2018 Sáng chiều thứ 2, 05/8/2018 PTN Thực phẩm. Phần nguyên liệu lớp cần chuẩn bị: Buổi 1: Đường cát (2Kg), Xoài cát Chu (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 5Kg), Dứa […]

« Newer Entries - Older Entries »