Bạn đang xem chủ đề: 'Tuyển dụng'

Sep 16

Thông tin việc làm cho SV Thực phẩm – Môi trường

Nov 12

Thông báo tuyển dụng (new)

Jul 05

Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu (New)

Hiện tại Khoa CNSH cần tuyển dụng giảng viên cơ hữu, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên cơ hữu chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm. 2. Số lượng tuyển dụng: 01 – 02 người. 3. Mô tả công việc: Giảng dạy các môn lý thuyết/thực hành. Tham gia […]

Mar 15

Thông tin việc làm cho SV

Feb 28

Thông tin việc làm cho SV (môi trường) đã và sắp tốt nghiệp

Aug 10

Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu

Hiện tại Khoa CNSH cần tuyển dụng giảng viên cơ hữu, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên cơ hữu chuyên ngành thực phẩm. Giảng viên cơ hữu chuyên ngành vi sinh. 2. Số lượng tuyển dụng: 01 – 02 người cho mỗi chuyên ngành. 3. Mô tả công việc: Giảng dạy […]