Bạn đang xem chủ đề: 'Tuyển dụng'

Aug 10

Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu (New)

Hiện tại Khoa CNSH cần tuyển dụng giảng viên cơ hữu, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên cơ hữu chuyên ngành thực phẩm. Giảng viên cơ hữu chuyên ngành vi sinh. 2. Số lượng tuyển dụng: 01 – 02 người cho mỗi chuyên ngành. 3. Mô tả công việc: Giảng dạy […]

Apr 12

Tuyển dụng tại Nhật