Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 16'

Sep 11

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại phòng E3.1.

Feb 28

Danh sách môn học đại cương dự kiến tổ chức trong HK 3

SV tải file danh sách các môn học thuộc giai đoạn đại cương dự kiến tổ chức trong HK 3, 2016 – 2017 tại đây.

Jan 11

Lịch học Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất)

Lớp 16SH02+TN học Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) các buổi tiếp theo theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5 (12/01/2017) Sáng chiều thứ 6 (13/01/2017) Phòng học: PTN Thực phẩm.

Dec 06

Phòng học bù – Độc chất học môi trường (buổi cuối)

Lớp 16SH01+TN học buổi cuối môn Độc chất học môi trường vào buổi sáng thứ 4 (07/12) tại phòng BIII.11

Dec 06

Báo phòng học bù – Độc chất học môi trường

Lớp 16SH01+TN học bù môn Độc chất học môi trường vào buổi chiều thứ 3 (06/12) tại phòng BIII.11

Dec 05

Phòng học bù CNCB thịt, thủy sản

Lớp 16SH02 học bù môn CNCB thịt, thủy sản vào buổi chiều thứ 3, 06/12, tại phòng B05.

Nov 28

Phiếu báo nghỉ – 16SH02

Lớp 16SH02 được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản ngày 28/11/2016. Lịch học bù sẽ do GV và lớp thống nhất. Hủy lịch học Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản. Khoa sẽ post lại lịch học mới sau.

Nov 28

Lịch học Thực hành dinh dưỡng và TPCN

Ngày học: thứ 4 (07/12), chủ nhật (11/12), thứ 4 (14/12). Phòng học: PTN Thực phẩm GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

Nov 21

Phòng học bù

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 16SH01 Luật và chính sách MT 23/11 4 S BIII.12 16SH01 Thủy sinh học MT 23/11 4 C BIII.12 17SH01 Ktdt chuyên sâu 03/12 7 SC BIII.10 *Ghi chú: Môn Thủy sinh học môi trường buổi học vào thứ 6 tuần này (25/11) lớp chuyển sang PTN Sinh […]

Nov 18

Phiếu báo nghỉ

LỚP TÊN MÔN NGÀY THỨ BUỔI GHI CHÚ 16SH02 CNCB thịt, thủy sản 21/11 2 C 16SH02 Thực hành CNCB thịt, thủy sản 22/11 3 C 16SH02 Dinh dưỡng và TPCN 23/11 4 C học bù chiều 25/11 17SH01 Ktdt chuyên sâu 26/11 7 SC học bù 03/12

Older Entries »