Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Mar 23

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017

SV download lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017 tại đây. Lưu ý: mọi yêu cầu thay đổi lịch thi chỉ được xem xét giải quyết khi có lý do chính đáng và phải báo về khoa (C. Giao) trước ngày 24/03/2017.

Jan 25

Thay đổi lịch thi dự kiến Lần 2, HK 1, 2016-2017

Lịch thi dự kiến lần 2, HK 1, năm học 2016-2017 có thay đổi một số môn so với lịch đã thông báo trước đây. Đề nghị SV cập nhật lịch thi mới này.

Jan 09

Lịch thi dự kiến L2 (các môn do Khoa quản lý)

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn Đại cương, HK1, 2016-2017

 

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn HK1, 2016-2017

Sep 06

Lịch thi dự kiến Lần 2, HK 3, 2015-2016

SV download lịch thi dự kiến lần 2, HK 3, 2015-2016 tại đây.

Jul 05

Lịch thi dự kiến Lần 2, HKII, 2015-2016

SV download lịch thi lần 2, Học kỳ II, năm học 2015-2016 tại đây.

Apr 12

Lưu ý về lịch thi dự kiến lần 1, HK 2, 2015-2016

Tiết bắt đầu (BĐ) 1: 07h00; Tiết BĐ 03: 09h00; Tiết BĐ 6: 13h00; Tiết BĐ 8: 15h00; Tiết BĐ 11: 17h30 Sinh viên tra cứu danh sách thi cụ thể tại Cổng thông tin sinh viên. Nếu sinh viên không có tên phải báo ngay  về địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn trước ngày thi tối […]

Apr 12

V/v hình thức thi môn Vi sinh học đại cương

Lớp 17SH01+TN lưu ý: môn Vi sinh học đại cương sẽ thi trắc nghiệm, đề mở (cho sử dụng tài liệu).

Apr 08

Lịch thi dự kiến Lần 1, HK 2, 2015-2016

Older Entries »