Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Sep 24

Phiếu báo nghỉ – CNCB thực phẩm

Lớp 17SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến thực phẩm vào ngày thứ 2 (25/9) và thứ 5 (28/9). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Sep 21

Đổi phòng học – CNCB TP

Lớp 17SH01+TN học bù môn CNCB TP vào chiều thứ 6 (22/09) tại phòng AI.2

Sep 20

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và TPCN chiều thứ 4 (20/9) tại phòng AI.2.

Sep 18

V/v nghỉ học ngày 23 và 24/09/2017

Sep 18

Báo phòng học bù

18SH01: CNSH nhập môn: Sáng thứ 4, 20/09, B05 18SH01: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu: Chiều thứ 5, 21/09, BIII.11 17SH01: Công nghệ chế biến TP: Chiều thứ 6, 22/09, BII.8

Sep 13

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01 + TN học Dinh dưỡng và TPCN, chiều thứ 4, phòng C02.

Sep 11

Phiếu báo nghỉ

17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9. 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9. 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9. 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.

Sep 11

Đổi lịch học – Quản lý chất thải rắn nguy hại

Lớp 17SH02+TN đổi lịch học môn Quản lý CTR nguy hại sang sáng thứ 6, phòng E03A, từ ngày 15/9/2017.

Sep 08

Lịch học bù Quản lý CTR đô thị

Lớp 17SH02 + TN học bù môn Quản lý chất thải rắn đô thị theo lịch sau: Sáng chủ nhật, 10/09/2017. Phòng B05. Ghi chú: buổi học ngày 17/09 được nghỉ.

Jun 30

Danh sách các môn học trong HK 1, 2017 – 2018 (môn học Khoa quản lý)

SV click phải vào thời khóa biểu, chọn xem ảnh để xem thời khóa biểu rõ hơn. Cuối TKB có mô tả tóm tắt nội dung của các môn học tự chọn, SV tham khảo để đăng ký môn tự chọn. Nếu vẫn có thắc mắc, SV có thể liên hệ C. Giao để được […]

Older Entries »