Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

May 22

Lịch học môn CNCB trà, cà phê, ca cao (lý thuyết + thực hành)

Lớp 18SH01 + TN học môn CNCB trà, cà phê, ca cao theo lịch sau. Sáng chiều thứ 5: môn CNCB trà, cà phê, ca cao Sáng chiều thứ 6: môn Thực hành CNCB trà, cà phê, ca cao, PTN TP. Thời gian: 07/6 – 22/06/2018 Phòng học lý thuyết sẽ thông báo sau. Đề […]

Apr 27

Báo tăng tiết – Công nghệ sản xuất sạch hơn

Lớp 17SH02+TN học tăng tiết môn Công nghệ sản xuất sạch hơn vào buổi chiều thứ 4, 02/05/2018, phòng BII.8.

Apr 11

Đổi lịch học – Kinh tế môi trường

Lớp 17SH02+TN học môn Kinh tế môi trường theo lịch sau: Sáng thứ 3: phòng B06 Sáng thứ 5: phòng B04 Thời gian: 07/5 – 27/5/2018.

Apr 04

V/v tạm dời lịch học một số môn học

Hiện tại, do phải thay đổi giảng viên phụ trách nên các môn học sau sẽ tạm thời hủy lịch học đã thông báo trên hệ thống, SV theo dõi lịch học mới sẽ được cập nhật trên trang web Khoa trong thời gian tới: Kinh tế môi trường CNCB rượu, bia, nước giải khát […]

Mar 26

Báo nghỉ – Công nghệ sản xuất sạch hơn

Lớp 17SH02+TN được nghỉ tiết môn Công nghệ sản xuất sạch hơn vào sáng thứ 4, 28/03/20/18. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 13

CNCB thịt, thủy sản (30%)

Dec 23

Lịch học “Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất)”

Sáng chiều chủ nhật (24/12/2017): Cơ sở thực phẩm Phú Mỹ A. Sáng chiều thứ 2 (25/12/2017): PTN TP

Dec 19

Báo lịch học thực hành

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH01 Thực tế tham quan cơ sở CBTP 22/12 6 S PTN TP 17SH01 Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất) 22/12 6 C PTN TP 18SH01+19SH01 Thực hành CN enzyme, protein (Thi) 23/12 7 SC PTN TP Sáng: nhóm 1 (chiều T2) Chiều: nhóm 2 (chiều […]

Dec 13

Báo lịch học – 17SH01

Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm: 18/12, sáng thứ 2, đi thực tế tại công ty Yakult Việt Nam.

Dec 13

Báo lịch học – 17SH02

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chiều thứ 5, 14/12, PTN Môi trường. Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường, chiều thứ 6, 15/12, phòng BII.8.

Older Entries »