Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Jul 02

Báo phòng học buổi cuối – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01 + TN học buổi cuối môn CNCB rượu, bia, nước giải khát vào buổi chiều thứ 3, 03/7/2018, tại phòng AI.1

Jun 28

Báo phòng học – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Thứ 5, 28/6: sáng: phòng C03, chiều phòng AI.2 Thứ 6, 29/6: chiều phòng AI.4 Thứ 7, 30/6: sáng chiều: phòng E3.1

Jun 12

Báo lịch học – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB rượu, bia, nước giải khát vào sáng chiều các ngày thứ 5 (28/6), thứ 6 (29/6), thứ 7 (30/6). Phòng học sẽ thông báo sau.

May 31

Báo phòng học – Môn CNCB trà, cà phê, ca cao

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB trà, cà phê, ca cao vào sáng, chiều thứ 5, từ 07/6 – 21/6, tại phòng B02.

May 22

Lịch học môn CNCB trà, cà phê, ca cao (lý thuyết + thực hành)

Lớp 18SH01 + TN học môn CNCB trà, cà phê, ca cao theo lịch sau. Sáng chiều thứ 5: môn CNCB trà, cà phê, ca cao Sáng chiều thứ 6: môn Thực hành CNCB trà, cà phê, ca cao, PTN TP. Thời gian: 07/6 – 22/06/2018 Phòng học lý thuyết sẽ thông báo sau. Đề […]

Apr 27

Báo tăng tiết – Công nghệ sản xuất sạch hơn

Lớp 17SH02+TN học tăng tiết môn Công nghệ sản xuất sạch hơn vào buổi chiều thứ 4, 02/05/2018, phòng BII.8.

Apr 11

Đổi lịch học – Kinh tế môi trường

Lớp 17SH02+TN học môn Kinh tế môi trường theo lịch sau: Sáng thứ 3: phòng B06 Sáng thứ 5: phòng B04 Thời gian: 07/5 – 27/5/2018.

Apr 04

V/v tạm dời lịch học một số môn học

Hiện tại, do phải thay đổi giảng viên phụ trách nên các môn học sau sẽ tạm thời hủy lịch học đã thông báo trên hệ thống, SV theo dõi lịch học mới sẽ được cập nhật trên trang web Khoa trong thời gian tới: Kinh tế môi trường CNCB rượu, bia, nước giải khát […]

Mar 26

Báo nghỉ – Công nghệ sản xuất sạch hơn

Lớp 17SH02+TN được nghỉ tiết môn Công nghệ sản xuất sạch hơn vào sáng thứ 4, 28/03/20/18. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 13

CNCB thịt, thủy sản (30%)

Older Entries »