Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Dec 23

Lịch học “Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất)”

Sáng chiều chủ nhật (24/12/2017): Cơ sở thực phẩm Phú Mỹ A. Sáng chiều thứ 2 (25/12/2017): PTN TP

Dec 19

Báo lịch học thực hành

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH01 Thực tế tham quan cơ sở CBTP 22/12 6 S PTN TP 17SH01 Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất) 22/12 6 C PTN TP 18SH01+19SH01 Thực hành CN enzyme, protein (Thi) 23/12 7 SC PTN TP Sáng: nhóm 1 (chiều T2) Chiều: nhóm 2 (chiều […]

Dec 13

Báo lịch học – 17SH01

Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm: 18/12, sáng thứ 2, đi thực tế tại công ty Yakult Việt Nam.

Dec 13

Báo lịch học – 17SH02

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chiều thứ 5, 14/12, PTN Môi trường. Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường, chiều thứ 6, 15/12, phòng BII.8.

Dec 08

Lịch học các môn thực hành

1. Thực hành CNCB thịt, thủy sản: buổi cuối học vào sáng chiều thứ 2 (11/12), PTN TP. 2. Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất): sáng chiều thứ 4 (13/12), Sáng chiều thứ 6 (15/12)

Dec 04

Lịch học Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Sáng chiều thứ 6, 08/12, PTN TP Sáng chiều thứ 7, 09/12, PTN TP

Nov 30

Báo nghỉ – Thực hành xử lý ô nhiễm không khí

Lớp 17SH02+TN được nghỉ tiết môn Thực hành xử lý ô nhiễm không khí vào chiều thứ 5, 30/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 24

Báo phòng học bù – 17SH01

Phụ gia và bao bì thực phẩm: sáng thứ 5, 30/11, B05 CNCB thịt, thủy sản: chiều thứ 4, 29/11, BIII.11, chiều thứ 5, 30/11, AI.1

Nov 22

Lịch học bù Thực hành CNCB thịt, thủy sản

17SH01 + TN học bù môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản vào sáng chiều thứ 7, 02/12, PTN Thực phẩm.

Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 18SH01 CNSH tế bào thực vật 20/11 2 S AI.1 tăng tiết 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 20/11 2 S A.4 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11 5 C BIII.10 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11 6 C BIII.11 học bù 19SH01 Vi […]

Older Entries »