Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Nov 08

Phiếu báo nghỉ – Luật và chính sách môi trường

Lớp 17SH02 + TN được nghỉ tiết môn Luật và chính sách môi trường vào ngày 09/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia. * Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017. * Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.

Nov 06

Phiếu báo nghỉ

Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 06/11 CNCB thịt, thủy sản, 08/11 Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 09/11

Oct 31

Báo phòng học bù

20SH01: Tế bào học, Chiều thứ 4, 01/11, phòng C02 17SH01: Dinh dưỡng và TPCN, Chiều thứ 4, 08/11, phòng AI.4

Oct 31

Phiếu báo nghỉ

Lớp 17SH01 + TN được nghỉ tiết môn Dinh dưỡng và TPCN ngày 01/11, học bù vào chiều thứ 4 (08/11). Phòng học sẽ thông báo sau.

Oct 26

Báo phòng học – Quản lý chất thải rắn đô thị

17SH02+TN học môn Quản lý chất thải rắn đô thị từ ngày 29/10 tới 12/11, sáng chủ nhật, tại phòng B05.

Oct 25

Báo phòng học

17SH01 + TN: Dinh dưỡng và TPCN, chiều thứ 4, 25/10, phòng C03. 17SH02  +TN: Xử lý ô nhiễm không khí, chiều thứ 2, 30/10, phòng B05.

Oct 23

Phiếu báo nghỉ – Độc chất học môi trường

Ngày 25/10: do GV bận Ngày 08/11: GV sẽ dẫn lớp đi Hội thảo VietWater 2017 (môn Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường).

Oct 23

Lịch học môn Thủy sinh học môi trường

Sáng thứ 2 (11/12): phòng BII.5 Sáng thứ 3 (12/12): phòng BII.5 Sáng thứ 4 (13/12): phòng BII.5 Sáng thứ 5 (14/12): phòng BII.9 Sáng thứ 6 (15/12): phòng BII.9 Sáng thứ 7 (16/12): phòng BII.8

Oct 20

Lịch học Thực hành xử lý ô nhiễm không khí

Lớp 17SH02+TN học Thực hành xử lý ô nhiễm không khí theo lịch sau: Chiều thứ 5, 30/10 – 10/12/2017 Phòng: PTN Môi trường (khu C)

« Newer Entries - Older Entries »