Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (30%)

Oct 18

Quá trình, thiết bị, công nghệ (50%)

Aug 16

Quản lý môi trường (30%)

Aug 16

Quản lý môi trường (50%)

   

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Aug 03

CNCB đường, bánh, kẹo (50%)

Aug 03

CNCB đường, bánh, kẹo (30%)

Jul 20

Thực hành hóa học thực phẩm 30%

Jul 20

Thực hành hóa học thực phẩm 70%

Older Entries »