Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Jan 30

Thực tế tham quan các hệ thống xử lý môi trường (30%)

Jan 30

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí (70%)

Jan 30

Thực hành xử lý ô nhiễm không khí (30%)

Jan 25

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm (30%)

Jan 25

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm (50%)

Jan 19

Thủy sinh học môi trường (30%)

Jan 19

Thủy sinh học môi trường (50%)

Jan 11

Thực hành CNCB thịt, thủy sản (30%)

Jan 11

Thực hành CNCB thịt, thủy sản (70%)

Jan 11

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

« Newer Entries - Older Entries »