Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Feb 17

Lịch thi dự kiến L2 (HK3 – 2015-2016)

Jan 09

Lịch thi dự kiến L2 (các môn do Khoa quản lý)

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn Đại cương, HK1, 2016-2017

 

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn HK1, 2016-2017

Oct 26

Lịch thi dự kiến L2 các môn HK 3, 2015-2016

Sep 06

Lịch thi dự kiến Lần 2, HK 3, 2015-2016

SV download lịch thi dự kiến lần 2, HK 3, 2015-2016 tại đây.

Aug 25

Lịch thi dự kiến L1 các môn trả nợ theo nhu cầu HK3, 2015-2016

Jul 05

Lịch thi dự kiến Lần 2, HKII, 2015-2016

SV download lịch thi lần 2, Học kỳ II, năm học 2015-2016 tại đây.

Jun 10

Lịch thi dự kiến L2 – CNSH tế bào động vật

May 10

Lịch thi dự kiến L2 (đại cương)

Older Entries »