Bạn đang xem chủ đề: 'Thông báo khẩn'

Jan 07

V/v phổ biến quy chế thực hiện LVTN/TLTN cho SV khóa 18

Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi phổ biến các quy định, quy chế liên quan đến việc thực hiện LVTN hoặc TLTN cho SV năm 4, do đó đề nghị tất cả SV lớp 18SH01 tham dự buổi họp này, cụ thể như sau: Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 08/1/2019. Địa điểm: phòng […]

Dec 14

Danh sách các môn học dưới 30 SV đăng ký sẽ bị hủy

SV lưu ý: Những SV K18 dự kiến đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp thì đăng ký 2 môn tự chọn (trong nhóm tự chọn 1) chung với K19 để tích lũy đủ số tín chỉ. Những SV K19 và K20 đăng ký nhóm môn học tự chọn nằm trong danh sách bị […]

Nov 26

Báo phòng học “Di truyền học”

Lớp 21SH01 + Trả nợ chuyển lịch học môn Di truyền học từ sáng chủ nhật qua chiều thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ 26/11/2018, tại phòng C02.

Oct 15

V/v những lưu ý khi tham dự buổi sinh hoạt Chính trị đầu khóa liên quan đến nội dung Quy chế đào tạo tín chỉ và Đăng ký môn học (K21)

Phòng Đào tạo thông báo những nội dung lưu ý sinh viên cần chuẩn bị cho buổi sinh hoạt Chính trị đầu khóa liên quan đến phần Quy chế đào tạo tín chỉ và Đăng ký môn học (khóa 21 tuyển sinh 2018). 1. Sinh viên tải quy chế đào tạo tín chỉ tại Cổng thông […]

Oct 15

V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi học liên quan Quy chế đào tạo tín chỉ (K21)

Phòng Đào tạo trường Đại học Bình Dương thông báo về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi học Chính trị đầu khóa của khóa 21 liên quan đến Quy chế đào tạo tín chỉ. 1. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn) đọc trước quy chế đào tạo tín chỉ. […]

Oct 01

LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA (TỪ 1/10/2018 ĐẾN 6/10/2018)

Phòng Công tác Sinh viên và các Đoàn thể thông báo lịch học chính trị đầu khóa cho Tân Sinh viên Khóa 21. THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA TUẦN NÀY (TỪ 1/10/2018 ĐẾN 6/10/2018) Lớp học được sắp xếp theo nhóm học tin học đại cương, theo khoa Dược học, Tin học, […]

Aug 23

DANH SÁCH SV BÁO CÁO TRONG CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LVTN K17

LƯU Ý: Ngày thứ 6 (24/8): HĐ 1 phòng B02. Ngày thứ 6 (24/8): HĐ 2 phòng B03. SV có mặt tại phòng hội đồng lúc 6h50, trang phục đúng quy định đã thông báo. Mỗi SV chuẩn bị 3 quyển tóm tắt LVTN để gửi HĐ. SV BÁO CÁO THEO THỨ TỰ SAU:

Jul 04

Danh sách các nhóm môn học Đại cương được mở thêm nhóm

Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách các môn học Đại cương được mở thêm nhóm trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Yêu cầu tất cả sinh viên có nguyện vọng cập nhật và lập kế hoạch học tập cho bản thân./. Lưu ý: Trong thời gian cập nhật dữ liệu hệ […]

Jun 04

Danh sách SV tham gia và không tham gia BHYT (sau thời gian cập nhật)

Trường Đại học Bình Dương gửi lại danh sách sinh viên tham gia, không tham gia bảo hiểm y tế trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 sau khi sinh viên liên hệ đối chiếu. Yêu cầu tất cả sinh viên kiểm tra lại thêm một lần nữa nếu cần điều chỉnh liên hệ Trạm […]

May 15

V/v nhận đề cương chi tiết LVTN/TLTN về chỉnh sửa (K17 + các khóa trước)

SV K17 và các khóa trước đã nộp đề cương chi tiết LVTN/TLTN tiến hành nhận lại đề cương về chỉnh sửa theo quy định sau: Thời gian nhận đề cương: 15/5 – 18/5/2018 (văn phòng 2). Thời gian nộp lại đề cương đã chỉnh sửa: 15/5 – 21/5/2018 (văn phòng 2). Lưu ý: nộp […]

Older Entries »