Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Jan 09

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Sáng chiều thứ 7, 12/1/2019 Sáng chiều chủ nhật, 13/1/2019 Sáng chiều thứ 4, 16/1/2019 Phòng học: PTN Thực phẩm

Jan 09

Lịch học môn Thực tế tham quan cơ sở sở xuất TP

Sáng thứ 4, 09/1, Nhà máy Yakult (SV tự túc phương tiện đi lại). Sáng chiều thứ 6, 11/1, Nhà máy bia Heineken Việt Nam (đi xe trường).

Dec 14

Lịch học Phụ gia và bao bì TP

Lớp 18SH01 + TN học Phụ gia và bao bì TP vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 (13/12 và 15/12) tại phòng B05. Các buổi còn lại sẽ thông báo sau.

Oct 29

Hủy lịch học các môn Thực hành

Lịch học các môn học sau sẽ tạm thời bị hủy, SV theo dõi lịch học mới sẽ được thông báo sau. 1. Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm (xưởng sản xuất). 2. Thực hành CNCB thịt, thủy sản. 3. Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm.

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành dinh dưỡng và TPCN

Lịch mới: Sáng chiều thứ 2 các ngày 12 – 19 – 26/11/2018, tại PTN TP.

Oct 05

Lịch học bù CNCB TP

Chiều thứ 2, 08/10/2018 Phòng B06

Oct 01

Phiếu báo nghỉ – CNCB TP

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến TP vào buổi chiều thứ 2, 01/10/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Aug 23

Thời khóa biểu các lớp (có cập nhật), HK 1, 2018-2019

18SH01: 19SH01:   20SH01:   21SH01:

Jul 26

Lịch học Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát

Lớp 18SH01+TN học môn Thực hành CNCB rượu, bia, nước giải khát theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, 31/7/2018 Sáng chiều thứ 4, 01/8/2018 Sáng chiều thứ 2, 05/8/2018 PTN Thực phẩm. Phần nguyên liệu lớp cần chuẩn bị: Buổi 1: Đường cát (2Kg), Xoài cát Chu (hơn 1/2 vỏ chuyển vàng, 5Kg), Dứa […]

Jul 02

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 4, 04/7 Chiều thứ 5, 05/7 Chiều thứ 7, 07/7 Chiều thứ 2, 09/7 Chiều thứ 3, 10/7 Chiều thứ 7, 14/7 Phòng học: PTN Vi sinh (khu C)

Older Entries »