Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Dec 19

Báo lịch học thực hành

LỚP MÔN HỌC NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH01 Thực tế tham quan cơ sở CBTP 22/12 6 S PTN TP 17SH01 Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất) 22/12 6 C PTN TP 18SH01+19SH01 Thực hành CN enzyme, protein (Thi) 23/12 7 SC PTN TP Sáng: nhóm 1 (chiều T2) Chiều: nhóm 2 (chiều […]

Dec 11

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme, protein

Thực hành CN enzyme và protein nhóm chiều thứ 2 được nghỉ tiết ngày 11/12/2017. Học bù vào sáng thứ 7, 16/12/2017.

Nov 21

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme và protein

Lớp 18SH01 + TN (nhóm 2) được nghỉ tiết vào buổi chiều thứ 3, 21/11/2017. Học bù vào chiều thứ 7, 25/11/2017.

Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 18SH01 CNSH tế bào thực vật 20/11 2 S AI.1 tăng tiết 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 20/11 2 S A.4 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11 5 C BIII.10 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11 6 C BIII.11 học bù 19SH01 Vi […]

Nov 11

Báo phòng học bù – thay đổi phòng học

LỚP MÔN TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH02 Độc chất học MT 13/11 13/11 2 S AI4 học bù 17SH02 Luật và chính sách MT 14/11 14/11 3 S BII8 học bù 17SH02 Xử lý nước cấp 17/11 08/12 6 C B05 đổi phòng 18SH01 CNSH tế bào TV 15/11 06/12 […]

Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia. * Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017. * Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.

Nov 01

Báo phòng học

Lớp 18SH01 + TN học buổi cuối môn CNSH tế bào động vật ở phòng BIII.10, sáng thứ 7, 04/11/2017.

Oct 31

Phiếu báo nghỉ

Lớp 18SH01 + 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành công nghệ enzyme, protein vào chiều thứ 2 (06/11) và chiều thứ 3 (07/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Oct 24

Danh sách chia nhóm môn Thực hành Công nghệ enzyme, protein

Do số lượng SV đăng ký môn học Thực hành Công nghệ enzyme, protein đông hơn kế hoạch dự kiến, nên SV sẽ được chia làm 2 nhóm học theo lịch sau: Nhóm 1: Chiều thứ 2, 06/11 – 11/12/2017. Nhóm 2: Chiều thứ 3, 07/11 – 12/12/2017.

Oct 23

Phòng học – CNSH tế bào động vật

Lớp 18SH01+TN học môn CNSH tế bào động vật, sáng thứ 7, 28/10, tại phòng AI.1.

Older Entries »