Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Do có thay đổi ngày học nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB lương thực, rau, củ, quả theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần: phòng BIII.10 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB đường, bánh, kẹo

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo theo lịch sau: Sáng thứ 4 hằng tuần: phòng C04 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Trần Thị Cúc Phương

Jan 31

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (30%)

Jan 31

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Jan 23

Lịch học bù môn Thực hành CNCBTP và Thực tế tham quan TP

Lớp 18SH01 + Trả nợ học môn thực hành theo lịch sau: Chiều thứ 6 (25/01): Thực tế tham quan cơ sở sản xuất thực phẩm. PTN Thực phẩm Sáng chiều thứ 7 (26/01): Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất). Đi thực tế tại cơ sở Phú Mỹ A Sáng chiều chủ nhật (27/01): […]

Jan 18

Lịch học Thực hành CNCB thịt thủy sản và Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất)

Lớp 18SH01 + TN học thực hành theo lịch sau: Thực hành CNCB thịt, thủy sản: sáng chiều thứ 7, 19/01/2019 Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất): sáng chiều chủ nhật, 20/01/2019. Phòng học: PTN Thực phẩm.

Jan 09

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Sáng chiều thứ 7, 12/1/2019 Sáng chiều chủ nhật, 13/1/2019 Sáng chiều thứ 4, 16/1/2019 Phòng học: PTN Thực phẩm

Jan 09

Lịch học môn Thực tế tham quan cơ sở sở xuất TP

Sáng thứ 4, 09/1, Nhà máy Yakult (SV tự túc phương tiện đi lại). Sáng chiều thứ 6, 11/1, Nhà máy bia Heineken Việt Nam (đi xe trường).

Dec 14

Lịch học Phụ gia và bao bì TP

Lớp 18SH01 + TN học Phụ gia và bao bì TP vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 (13/12 và 15/12) tại phòng B05. Các buổi còn lại sẽ thông báo sau.

Oct 29

Hủy lịch học các môn Thực hành

Lịch học các môn học sau sẽ tạm thời bị hủy, SV theo dõi lịch học mới sẽ được thông báo sau. 1. Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm (xưởng sản xuất). 2. Thực hành CNCB thịt, thủy sản. 3. Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm.

Older Entries »