Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Dec 26

V/v thực hiện môn Chuyên đề 1

Đề nghị các SV đã đăng ký môn Chuyên đề 1 trong HK 1, 2019-2020, liên hệ thầy Hoàng Ngọc Cương để được hướng dẫn cách thức thực hiện seminar cuối kỳ. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 31/12/2019.

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Do có thay đổi ngày học nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB lương thực, rau, củ, quả theo lịch sau: Sáng thứ 6 hằng tuần: phòng BIII.10 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

Mar 27

Báo lịch học mới môn CNCB đường, bánh, kẹo

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01+ 18SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo theo lịch sau: Sáng thứ 4 hằng tuần: phòng C04 Thời gian: từ 22/4 đến 02/6/2019 GV: ThS. Trần Thị Cúc Phương

Jan 31

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (30%)

Jan 31

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Jan 23

Lịch học bù môn Thực hành CNCBTP và Thực tế tham quan TP

Lớp 18SH01 + Trả nợ học môn thực hành theo lịch sau: Chiều thứ 6 (25/01): Thực tế tham quan cơ sở sản xuất thực phẩm. PTN Thực phẩm Sáng chiều thứ 7 (26/01): Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất). Đi thực tế tại cơ sở Phú Mỹ A Sáng chiều chủ nhật (27/01): […]

Jan 18

Lịch học Thực hành CNCB thịt thủy sản và Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất)

Lớp 18SH01 + TN học thực hành theo lịch sau: Thực hành CNCB thịt, thủy sản: sáng chiều thứ 7, 19/01/2019 Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất): sáng chiều chủ nhật, 20/01/2019. Phòng học: PTN Thực phẩm.

Jan 09

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Sáng chiều thứ 7, 12/1/2019 Sáng chiều chủ nhật, 13/1/2019 Sáng chiều thứ 4, 16/1/2019 Phòng học: PTN Thực phẩm

Jan 09

Lịch học môn Thực tế tham quan cơ sở sở xuất TP

Sáng thứ 4, 09/1, Nhà máy Yakult (SV tự túc phương tiện đi lại). Sáng chiều thứ 6, 11/1, Nhà máy bia Heineken Việt Nam (đi xe trường).

Dec 14

Lịch học Phụ gia và bao bì TP

Lớp 18SH01 + TN học Phụ gia và bao bì TP vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 (13/12 và 15/12) tại phòng B05. Các buổi còn lại sẽ thông báo sau.

Older Entries »