Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Apr 20

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 3, 24/4, phòng BIII.14.

Apr 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 21/4, tại phòng AI.4.

Apr 13

Đổi lịch học Đánh giá cảm quan TP

Lớp 18SH01+TN lưu ý: Sáng thứ 7 (14/4): được nghỉ tiết. Sáng thứ 7 (21/4): học bù tại phòng BIII.12

Apr 12

Báo lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01 + TN lưu ý: Sáng thứ 6: 13/4: nghỉ Chiều thứ 7: 14/4: học phòng BII.5

Apr 11

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm sáng thứ 6, 13/04, tại phòng BIII.10.

Apr 04

Báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ ngày 05/4/2018.

Apr 04

V/v tạm dời lịch học một số môn học

Hiện tại, do phải thay đổi giảng viên phụ trách nên các môn học sau sẽ tạm thời hủy lịch học đã thông báo trên hệ thống, SV theo dõi lịch học mới sẽ được cập nhật trên trang web Khoa trong thời gian tới: Kinh tế môi trường CNCB rượu, bia, nước giải khát […]

Apr 03

Lịch học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 7, 07/4/2018, tại phòng E.3.1

Mar 26

Báo phòng học – Vi sinh TP

Lớp 18SH01+TN học Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 6, 30/3, phòng AI.2. (Chiều thứ 3, 27/3 được nghỉ).

Mar 21

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 6, 23/3, tại phòng BIII.10.

Older Entries »