Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (30%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (50%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Jul 01

CNCB đường, bánh, kẹo (30%)

Jul 01

CNCB đường, bánh, kẹo (50%)

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (30%)

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (50%)

Older Entries »