Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Aug 06

Thực hành hóa học thực phẩm (70%)

Aug 06

Thực hành hóa học thực phẩm (30%)

Aug 06

Anh văn chuyên ngành (30%)

Aug 06

Anh văn chuyên ngành (50%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (30%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (70%)

Jan 11

CNSH tế bào động vật (30%)

Jan 11

CNSH tế bào động vật (50%)

Jan 03

CNSH nhập môn (30%)

Jan 03

CNSH nhập môn (50%)

Older Entries »