Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Aug 16

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Aug 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Aug 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Jul 20

Thực tập hóa học phân tích 30%

Jul 20

Thực tập hóa học phân tích 70%

Jul 20

Thực hành sinh hóa 30%

Jul 20

Thực hành sinh hóa 70%

Jul 04

Sinh hóa (30%)

Jul 04

Sinh hóa (50%)

Older Entries »