Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (30%)

Feb 20

Quản lý chất lượng và luật TP (50%)

Feb 18

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (30%)

Feb 18

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (30%)

Feb 11

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (30%)

Feb 11

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (70%)

Jan 31

Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (30%)

Jan 31

Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (70%)

Jan 31

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (70%)

Jan 31

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (70%)

Older Entries »