Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Feb 11

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (30%)

Feb 11

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (70%)

Jan 31

Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (30%)

Jan 31

Thực hành dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (70%)

Jan 31

Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản (70%)

Jan 31

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) (70%)

Jan 31

Phụ gia và bao bì thực phẩm (30%)

Jan 31

Phụ gia và bao bì thực phẩm (50%)

Jan 30

Độc chất học thực phẩm (30%)

Jan 30

Độc chất học thực phẩm (50%)

Older Entries »