Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Mar 23

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017

SV download lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017 tại đây. Lưu ý: mọi yêu cầu thay đổi lịch thi chỉ được xem xét giải quyết khi có lý do chính đáng và phải báo về khoa (C. Giao) trước ngày 24/03/2017.

Jan 25

Thay đổi lịch thi dự kiến Lần 2, HK 1, 2016-2017

Lịch thi dự kiến lần 2, HK 1, năm học 2016-2017 có thay đổi một số môn so với lịch đã thông báo trước đây. Đề nghị SV cập nhật lịch thi mới này.

Jan 09

Lịch thi dự kiến L2 (các môn do Khoa quản lý)

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn Đại cương, HK1, 2016-2017

 

Nov 02

Lịch thi dự kiến Lần 1 các môn HK1, 2016-2017