Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Mar 15

Báo nghỉ đột xuất môn Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 15/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 13

Phiếu báo nghỉ: Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào buổi chiều thứ 4, 13/3/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 06

Thay đổi lịch học môn Thực hành hóa học TP

Lớp 19SH01 + TN học Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ 06/5 – 17/06/2019, tại PTN TP.

Mar 01

Báo nghỉ môn Đánh giá cảm quan TP

Hiện tại do có thay đổi GV phụ trách môn Đánh giá cảm quan TP nên lịch học vào chiều thứ 3 hằng tuần, từ 18/3- 28/4/2019 bị hủy. Lịch học mới sẽ được thông báo sau.

Mar 01

Báo đổi lịch môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 3 hằng tuần, từ tuần lễ 11/3 – 19/5/2019. Phòng E03A. Đề nghị SV cập nhật lịch học.

Mar 01

Báo nghỉ môn Quá trình, thiết bị và công nghệ

Lớp 19SH01+TN được nghỉ môn Quá trình, thiết bị và công nghệ vào buổi chiều thứ 6, 01/3/2019.

Feb 25

V/v đổi phòng học Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 19SH01 + TN lưu ý: phòng học môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào các buổi chiều thứ 4 sẽ được chuyển từ phòng HQ2 sang phòng BIII.11, bắt đầu từ tuần này. Đề nghị SV cập nhật

Jan 31

Kỹ thuật di truyền cơ bản (30%)

Dec 14

Lịch học phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 học bù môn phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 7 ngày 15/12/2018 tại phòng C03

Dec 01

Báo lịch học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu

Lớp 19SH01 + TN học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 06/12/2018 Phòng C02 Ghi chú: GV mời giảng: TS. Nguyễn Thị Như Mai

Older Entries »