Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jun 27

Lịch học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn Thực hành hóa học thực phẩm vào sáng thứ 5, 27/6/2019 tại PTN Thực phẩm.

Jun 18

Lịch học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 5, 20/6 Chiều thứ 6, 21/6 Chiều thứ 5, 27/6 Phòng: PTN Thực phẩm

Jun 12

Báo lịch học bù CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả vào sáng chiều thứ 6, 14/6, tại phòng B06.

Jun 05

Lịch học Thực hành vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành vi sinh thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 7 Bắt đầu từ tuần lễ 10/6 – 22/6 PTN Vi sinh (khu C)

Jun 04

Phòng học CNCB đường, bánh, kẹo

Lớp 19SH01+TN học buổi cuối môn CNCB đường, bánh, kẹo vào sáng thứ 4, 05/6, tại phòng B06.

Jun 04

Lịch học bù Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào chiều thứ 4, 05/6 (phòng C02) và sáng thứ 7, 10/6 (phòng C02).

May 24

Lịch học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ quả vào chiều thứ 6, 31/5/2019, tại phòng BIII.11

May 22

Báo phòng học bù

Lớp Môn Thứ Ngày Phòng 19SH01 Vi sinh thực phẩm Chiều 4 29/5 C04 20SH01 Ktdt chuyên sâu Sáng 5 Chiều 5 30/5 B04 B04 19SH01 Đánh giá cảm quan Chiều 7 01/6 B05 19SH01 CNCB đường, bánh, kẹo Sáng 4 05/6 C04

May 22

Lịch học bù – CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả vào chiều thứ 6, 24/5/2019 tại phòng B05. Lưu ý: buổi sáng thứ 6, 24/5 vẫn học bình thường, phòng BIII.10

May 20

Lịch học các buổi còn lại môn Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Đánh giá cảm quan các buổi còn lại theo lịch sau: Chiều thứ 7, 25/5, B05 Chiều thứ 2, 27/5, B04 Chiều thứ 7, 01/6, B04

Older Entries »