Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Dec 14

Lịch học phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 học bù môn phương pháp thống kê sinh học vào chiều thứ 7 ngày 15/12/2018 tại phòng C03

Dec 01

Báo lịch học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu

Lớp 19SH01 + TN học 2 buổi cuối môn Ktdt chuyên sâu theo lịch sau: Sáng chiều thứ 5, 06/12/2018 Phòng C02 Ghi chú: GV mời giảng: TS. Nguyễn Thị Như Mai

Dec 01

Báo lịch học môn “Hóa học thực phẩm”

Lớp 19SH01 + TN học Hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 2, phòng B06 , 03/12 và 10/12 Chiều thứ 2, phòng B05, 03/12 và 10/12 Sáng thứ 3, phòng C02, 04/12 và 11/12

Oct 29

Đổi lịch học Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Lịch mới: Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018, Phòng máy 1.

Oct 11

Lịch học CNSH tế bào động vật

Chiều thứ 4 hằng tuần, bắt đầu từ tuần lễ 15/10 – 02/12/2018. Phòng học: C03. GV: TS. Trần Cẩm Tú Ghi chú: buổi chiều thứ 4, 24/10 sẽ nghỉ tiết CNSH tế bào động vật để học Thực hành kỹ thuật di truyền.

Oct 05

Lịch học bù CNCB TP

Chiều thứ 2, 08/10/2018 Phòng B06

Oct 05

Lịch học bù Ktdt cơ bản

Chiều thứ 6, 12/10/2018. Phòng: E03A.

Oct 05

Lịch Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Sáng thứ 7 hằng tuần, từ 05/11 – 16/12/2018. Phòng máy 1.

Oct 01

Báo lịch học bù – Ktdt cơ bản

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 6, 05/10, phòng B06.

Sep 25

Báo nghỉ đột xuất – Ktdt cơ bản và Phương pháp thống kê sinh học

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào sáng thứ 4, 26/09/2018 và môn Phương pháp thống kê sinh học vào sáng thứ 7, 29/09/2018 . Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Older Entries »