Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jan 02

Lịch học bù Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 2, 06/01 Sáng chiều thứ 5, 09/01 Phòng học: PTN Thực phẩm. GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

Dec 13

Lịch học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản: THỨ NGÀY PHÒNG Sáng chủ nhật 15/12 E3.2 Chiều thứ 3 17/12 E3.1 Chiều thứ 2 23/12 E3.1 Chiều thứ 3 24/12 E3.1 Chiều thứ 3 31/12 E3.1    

Dec 02

Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1 K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản 03/12 05/12 3 5 Chiều Chiều B06 B06 K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm 03/12 05/12 3 5 Sáng Sáng C03 C03 K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 […]

Nov 21

Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05 Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01

Nov 21

Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Chiều thứ 3, 26/11 – 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi) Chiều thứ 5, 28/11 – 19/12, E3.2 (5 tiết/buổi) GV: TS. Hoàng Ngọc Cương

Nov 19

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Nov 13

Báo nghỉ môn CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm vào buổi chiều thứ 4 (13/11) và chiều thứ 6 (15/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Oct 30

Lịch học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3, 12/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 19/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 21/11, phòng C02 Sáng thứ 3, 26/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 28/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 03/12, phòng C01

Oct 29

Báo phòng học môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến thực phẩm  theo lịch sau:  Chiều thứ 4, 30/10, B04 Chiều thứ 6, 01/11, E2.1

Oct 22

Báo đổi phòng học – CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01+ TN sẽ học các buổi còn lại môn CNCB thực phẩm tại phòng E2.2.

Older Entries »