Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

May 20

Lịch học các buổi còn lại môn Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN học môn Đánh giá cảm quan các buổi còn lại theo lịch sau: Chiều thứ 7, 25/5, B05 Chiều thứ 2, 27/5, B04 Chiều thứ 7, 01/6, B04

May 09

Lịch học bù Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Thực hành đánh giá cảm quan vào buổi chiều thứ 7, 11/5/2019, tại PTN Thực phẩm.

May 09

Báo nghỉ Đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Đánh giá cảm quan vào chiều thứ 7, 11/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 09

Báo nghỉ Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Thực hành đánh giá cảm quan vào chiều thứ 5, 09/5/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

May 08

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 5, từ 06/5 đến 16/6/2019. Phòng học: PTN Thực phẩm GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh

May 02

Lịch học Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Thực hành hóa học thực phẩm vào buổi sáng thứ 2 hằng tuần, từ ngày 06/5 đến 10/6/2019, PTN Thực phẩm (Hoàng Hoa Thám).

Apr 18

Lịch học môn CNCB sữa và sản phẩm sữa

Do có thay đổi giảng viên nên lớp 19SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa theo lịch sau: Sáng chiều thứ 3, từ 08/5 đến 22/5/2019 Phòng C01. GV: ThS. Nguyễn Lê Ánh Minh.

Apr 18

Báo lịch học các buổi còn lại môn Vi sinh thực phẩm

Lớp 19SH01+TN lưu ý, lịch học môn Vi sinh thực phẩm các buổi còn lại như sau: Chiều thứ 3, 23/4: C09 Chiều thứ 3, 30/4: nghỉ lễ Chiều thứ 4, 08/5: C04 Chiều thứ 4, 15/5: C04 Chiều thứ 4, 22/5: C04 Chiều thứ 4, 29/5: C04

Apr 12

Báo nghỉ môn Đánh giá cảm quan TP

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Đánh giá cảm quan thực phẩm vào buổi chiều thứ 7, 13/4/2019. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Apr 01

Lịch học môn Đánh giá cảm quan TP

Lớp 19SH01 + TN học môn Đánh giá cảm quan thực phẩm theo lịch sau: Thời gian: chiều thứ 7 hằng tuần, từ tuần lễ 08/4 đến 19/05/2019. Địa điểm: phòng B05. GV: ThS. Nguyễn Quang Phong.

Older Entries »