Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jun 20

Lịch tăng tiết – Thực hành CNSH tế bào thực vật

Lớp 19SH01+TN học tăng tiết môn Thực hành CNSH tế bào thực vật vào sáng thứ 5, 21/6/2018, tại PTN Sinh.

May 22

Báo đổi phòng học – Hóa phân tích

Do nhà trường có nhu cầu sử dụng một số phòng học nên Lớp 19SH01+TN sẽ học môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4,23/5/2018 tại phòng BIII.12.

May 18

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Lớp 19SH01+TN học bù môn Hóa phân tích theo lịch sau: Sáng thứ 3, 22/5, phòng AI.3. Sáng thứ 4, 23/5, phòng E03A.

May 16

Nhắc lại lịch học môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Môn Thực hành CNSH tế bào thực vật có lịch học được thay đổi như sau: Nhóm 1: 19SH01+TN: Sáng thứ 2 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Nhóm 2: 20SH01: Sáng thứ 4 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018. Địa điểm: PTN Sinh (khu C). SV nếu không tham dự lớp theo lịch trên […]

May 15

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4 (16/5) và sáng thứ 6 (18/5) tại phòng BIII.10.

Apr 27

Báo lịch học tăng tiết – Thực hành sinh tin học

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại của môn Thực hành sinh tin học theo lịch sau: Sáng thứ 7, 05/05/2018: Phòng máy 5. Chiều thứ 7, 05/05/2018: Phòng máy 5.

Apr 26

Chia nhóm Thực hành CNSH tế bào thực vật

Theo yêu cầu của GV phụ trách môn học, môn CNSH tế bào thực vật sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: học sáng thứ 2, từ ngày 14/5 – 18/6/2018 Nhóm 2: học sáng thứ 4, từ ngày 16/5 – 20/6/2018 Danh sách SV trong mỗi nhóm: SV liên hệ trực tiếp GV […]

Apr 03

Phiếu báo nghỉ – Hóa phân tích

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4, 04/4/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 27

Báo nghỉ – Hóa phân tích

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Hóa phân tích vào sáng thứ 4, 28/3/2018. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Mar 14

Báo đổi phòng học – Sinh hóa

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN đổi phòng môn Sinh hóa vào chiều thứ 3 hằng tuần sang phòng E4.2 (bắt đầu từ ngày 20/3 – 03/4/2018).

Older Entries »