Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Nov 21

Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Chiều thứ 3, 26/11 – 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi) Chiều thứ 5, 28/11 – 19/12, E3.2 (5 tiết/buổi) GV: TS. Hoàng Ngọc Cương

Nov 19

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Nov 13

Báo nghỉ môn CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm vào buổi chiều thứ 4 (13/11) và chiều thứ 6 (15/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Oct 30

Lịch học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 3, 12/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 19/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 21/11, phòng C02 Sáng thứ 3, 26/11, phòng C01 Sáng thứ 5, 28/11, phòng C01 Sáng thứ 3, 03/12, phòng C01

Oct 29

Báo phòng học môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01 + TN học môn Công nghệ chế biến thực phẩm  theo lịch sau:  Chiều thứ 4, 30/10, B04 Chiều thứ 6, 01/11, E2.1

Oct 22

Báo đổi phòng học – CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01 + 20SH01+ TN sẽ học các buổi còn lại môn CNCB thực phẩm tại phòng E2.2.

Oct 09

V/v tạm nghỉ học chính khóa để học “Tuần sinh hoạt công dân – SV”

Oct 04

Báo đổi lịch học môn Quản lý chất lượng và Luật TP

Lớp 19SH01+TN học môn Quản lý chất lượng và luật TP theo lịch sau: Sáng thứ 4, 20/11 – 18/12, B05, 5 tiết/buổi Sáng thứ 6, 22/11 – 20/12, B05, 5 tiết/buổi

Oct 04

Báo đổi lịch học môn Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 19SH01+20SH01+TN học các buổi còn lại môn Dinh dưỡng và TPCN theo lịch sau: Sáng thứ 2 (07/10): 3 tiết, phòng C01 Sáng thứ 4 (09/10): 3 tiết, phòng C04 Sáng thứ 2 (14/10): 5 tiết, phòng C01 Sáng thứ 4 (16/10 – 06/11): 5 tiết, phòng B05

Oct 01

Báo nghỉ môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01+TN được nghỉ tiết môn Phụ gia và bao bì thực phẩm, sáng thứ 5, 03/10/2019.

Older Entries »