Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Oct 13

Đổi lịch học Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Sáng thứ 7, 14/10: phòng BII.8 Sáng thứ 7, 14-10 và 28/10: phòng B06

Sep 28

Phiếu báo nghỉ – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 5 (28/9). Học bù vào sáng thứ 7(30/09) như đã thông báo.

Sep 25

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7, 30/09, phòng BII8. Lưu ý: ngày 28/9, thứ 5 vẫn học bình thường.

Sep 18

V/v nghỉ học ngày 23 và 24/09/2017

Sep 11

Phiếu báo nghỉ

17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9. 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9. 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9. 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.

Jun 30

Danh sách các môn học trong HK 1, 2017 – 2018 (môn học Khoa quản lý)

SV click phải vào thời khóa biểu, chọn xem ảnh để xem thời khóa biểu rõ hơn. Cuối TKB có mô tả tóm tắt nội dung của các môn học tự chọn, SV tham khảo để đăng ký môn tự chọn. Nếu vẫn có thắc mắc, SV có thể liên hệ C. Giao để được […]

Jun 05

Báo phòng sinh hoạt

LỚP NỘI DUNG SINH HOẠT NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Sinh hoạt với GV chủ nhiệm 07/06 4 S C01 Bắt đầu lúc 8h00 KHÓA 17 Đại hội Chi Đoàn 07/06 4 S E4.2

Jun 05

Lịch thi Thực tập hóa học đại cương B1

Lớp 19SH01+TN thi Thực tập hóa học đại cương B1 vào lúc 8h00, thứ 5, 08/06, tại PTN Thực phẩm (Cơ sở Hoàng Hoa Thám).

May 18

Thời khóa biểu HK 3, 2016-2017

May 16

Lịch học bù

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Thực tập hóa học đại cương B1 23/05 30/05 3 C PTN TP Buổi 5 Buổi 6 17SH01 Thực hành đánh giá cảm quan TP 24/05 4 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực hành sinh hóa 25/05 5 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực […]

« Newer Entries - Older Entries »