Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Apr 12

Báo phòng sinh hoạt GV chủ nhiệm 19SH01

Lớp 19SH01 sinh hoạt với GV chủ nhiệm vào lúc 9h00 sáng thứ 6, 14/04/2017, tại phòng AI.3. Đề nghị SV tham dự đầy đủ.

Feb 28

Danh sách môn học đại cương dự kiến tổ chức trong HK 3

SV tải file danh sách các môn học thuộc giai đoạn đại cương dự kiến tổ chức trong HK 3, 2016 – 2017 tại đây.

Jan 18

Thời khóa biểu HK 2, 2016 – 2017, các môn đại cương

SV có thể theo dõi thời khóa biểu các môn đại cương do Phòng Đào tạo quản lý tại đây hoặc theo dõi thời khóa biểu cá nhân tại cổng thông tin SV.

Jan 18

Thời khóa biểu HK 2, 2016 – 2017, các môn Khoa quản lý

SV có thể theo dõi thời khóa biểu các môn do Khoa quản lý tại đây hoặc theo dõi thời khóa biểu cá nhân tại cổng thông tin SV. Ghi chú: trong file tải về: Lớp 17SH01 (thực phẩm) mã màu vàng. Lớp 17SH02 (môi trường) mã màu lục. Lớp 18SH01 mã màu hồng Lớp […]

Nov 18

Phòng học bù

LỚP TÊN MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 18SH01 19SH01 Tế bào học 24/11 5 S AI.1 16SH02 Dinh dưỡng và TPCN 25/11 6 S B05

Nov 08

Phiếu báo nghỉ

Lớp 18SH01 + 19SH01 được nghỉ tiết môn Tế bào học vào buổi sáng thứ tư (09/11).

« Newer Entries