Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Dec 11

Báo nghỉ – Thực hành CN enzyme, protein

Thực hành CN enzyme và protein nhóm chiều thứ 2 được nghỉ tiết ngày 11/12/2017. Học bù vào sáng thứ 7, 16/12/2017.

Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 18SH01 CNSH tế bào thực vật 20/11 2 S AI.1 tăng tiết 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 20/11 2 S A.4 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11 5 C BIII.10 học bù 17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11 6 C BIII.11 học bù 19SH01 Vi […]

Nov 17

Phiếu báo nghỉ

18SH01: Vi sinh học đại cương, Thứ 7, 18/11, sáng chiều. 17SH01: Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 20/11 – 11/12, sáng thứ 2. Lịch học sẽ cập nhật sau. 17SH01: Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 23/11 – 14/12, chiều thứ 5. Lịch học sẽ cập nhật sau.

Nov 10

Phòng học bù – Vi sinh học đại cương

Vi sinh học đại cương, thứ 7 (11/11), Sáng: B06, Chiều (2 tiết): B05

Nov 08

Phòng học tăng tiết – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN học tăng tiết môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7 (11/11) tại phòng B06. Ghi chú: chiều thứ 5 (09/11) vẫn học bình thường theo lịch đã thông báo.

Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia. * Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017. * Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.

Nov 06

Lịch học bù – Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01 + TN học các buổi còn lại môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG 9/11 5 Chiều B06 16/11 5 Chiều B06 18/11 7 Sáng B06 18/11 7 Chiều B06

Oct 31

Phiếu báo nghỉ

Lớp 18SH01 + 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành công nghệ enzyme, protein vào chiều thứ 2 (06/11) và chiều thứ 3 (07/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Oct 24

Danh sách chia nhóm môn Thực hành Công nghệ enzyme, protein

Do số lượng SV đăng ký môn học Thực hành Công nghệ enzyme, protein đông hơn kế hoạch dự kiến, nên SV sẽ được chia làm 2 nhóm học theo lịch sau: Nhóm 1: Chiều thứ 2, 06/11 – 11/12/2017. Nhóm 2: Chiều thứ 3, 07/11 – 12/12/2017.

Oct 13

Đổi lịch học Vi sinh học đại cương

Lớp 19SH01+TN học môn Vi sinh học đại cương theo lịch sau: Sáng thứ 7, 14/10: phòng BII.8 Sáng thứ 7, 14-10 và 28/10: phòng B06

« Newer Entries - Older Entries »