Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jan 19

Thực hành vi sinh (30%)

Jan 19

Thực hành vi sinh (70%)

Jan 03

Thực tập hóa học đại cương B2 (30%)

Jan 03

Thực tập hóa học đại cương B2 (70%)

Dec 30

Công nghệ enzyme và protein (30%)

Dec 30

Công nghệ enzyme và protein (50%)

May 30

Di truyền học (30%)

May 30

Di truyền học (50%)

Mar 13

Tế bào học L2 (70%)

Jan 16

Tế bào học (30%)

 

Older Entries »