Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

May 19

Thí nghiệm vật lý

Feb 18

CNSH tế bào động vật (50%)

Feb 18

CNSH tế bào động vật (30%)

Feb 15

Hóa học thực phẩm (30%)

Feb 15

Hóa học thực phẩm (50%)

Jan 31

Thực hành kỹ thuật di truyền (30%)

Jan 31

Thực hành kỹ thuật di truyền (70%)

Jan 31

Phương pháp thống kê sinh học (30%)

Jan 31

Phương pháp thống kê sinh học (50%)

Jan 31

Kỹ thuật di truyền cơ bản (50%)

Older Entries »