Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jan 14

Toán cao cấp B1 (40%)

Jan 14

Toán cao cấp B1 (50%)

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (40%)

Jan 06

Thực hành dinh dưỡng và TPCN (60%)

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (50%)

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Older Entries »