Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jul 18

Thực hành hóa học thực phẩm (30%)

Jul 18

Thực hành hóa học thực phẩm (70%)

Jul 01

Anh văn chuyên ngành (30%)

Jul 01

Anh văn chuyên ngành (50%)

Jul 01

CNCB đường, bánh, kẹo (30%)

Jul 01

CNCB đường, bánh, kẹo (50%)

May 19

Thí nghiệm vật lý

Feb 18

CNSH tế bào động vật (50%)

Feb 18

CNSH tế bào động vật (30%)

Feb 15

Hóa học thực phẩm (30%)

Older Entries »