Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (30%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (50%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Aug 14

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Jul 18

Thực hành hóa học thực phẩm (30%)

Jul 18

Thực hành hóa học thực phẩm (70%)

« Newer Entries - Older Entries »