Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jan 31

Kỹ thuật di truyền chuyên sâu (50%)

Jan 30

Công nghệ sinh học nhập môn (30%)

Jan 30

Công nghệ sinh học nhập môn (50%)

Sep 07

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (30%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (50%)

Aug 06

Thực tập hóa học phân tích (30%)

Aug 06

Thực tập hóa học phân tích (70%)

Aug 06

Thực hành sinh hóa (30%)

Aug 06

Thực hành sinh hóa (70%)

« Newer Entries - Older Entries »